CercetareInstitutul ICS-UCvStațiuni Didactice

Stațiuni Didactice

Stațiunea de cercetare-dezvoltare agricolă Caracal

 

Staţiunea de Cercetare-Dezvoltare Agricolă Caracal este o unitate de cercetare veche de peste 100 de ani. Ea continuă activitatea fostei Staţiuni Experimentale – Studina, creată în anul 1896 mai întâi ca Fermă Model a Domeniilor Statului, iar din 1904 ca unitate de cercetare-dezvoltare în care se desfăşurau activităţi de creare de material biologic vegetal şi animal (porumb Românesc de Studina, grâu Arnăut de Studina, selecţii de suine, ovine şi cabaline) şi de elaborare de tehnologii de cultură pentru principalele plante cultivate în zona sa de influenţă. Rolul său principal era de a produce material biologic şi de a răspândi cunoştinţe în rândul agricultorilor din zona de Sud-Est a Olteniei.Începând cu anul 1962 unitatea îşi desfăşoară activitatea în noul sediu din localitatea Caracal.

 

În anul 2005 Staţiunea de Cercetare Dezvoltare Agricolă Caracal a ieşit din subordinea Academiei de Ştiinţe Agricole şi Silvice “Gheorghe Ionescu-Şişeşti “ fiind preluată şi funcţionând în prezent ca unitate de cercetare în subordinea Universităţii din Craiova. (...detalii)

 

Stațiunea de Cercetare-Dezvoltare pentru pomicultură Vâlcea (SCDP Vâlcea)

 

Misiunea și scopul SCDP Vâlcea

SCDP Vâlcea este o unitate de Cercetare – Dezvoltare care are misiunea de relansare şi modernizare a pomiculturii româneşti, în general şi a pomiculturii din regiunea Oltenia, în special, de integrare şi aliniere a acestui domeniu, în plan ştiinţific şi economic la Uniunea Europeană, cu respectarea cerinţelor comunitare şi asigurarea unei competitivitaţi internaţionale a produselor pomicole, a celor bioenergetice şi de protecţie a mediului. Scopul activitaţii SCDP Vâlcea este de a asigura baza ştiinţifică, biologică şi tehnologică în masură să contribuie la modernizarea pomiculturii româneşti şi să asgure pregătirea şi formarea profesională a studenţilor, masteranzilor şi doctoranzilor în acest domeniu.

Direcțiile de cercetare

  1. Variabilitate genetică şi mecanismele de transmitere a caracterelor în descendenţă la plantele pomicole;

  2. Ameliorarea genetică a plantelor pomicole şi dendrologice;
  3. Conservarea resurselor genetice la plantele pomicole;
  4. Producerea materialului săditor pomicol din categorii biologice superioare;
  5. Sisteme de culturi şi tehnologii moderne şi eficiente;
  6. Evaluarea soiurilor şi a portaltoilor pentru diferite zone de cultură;
  7. Evaluarea şi combaterea integrată a bolilor şi dăunătorilor;
  8. Evaluarea şi utilizarea eficientă a resurselor de mediu; (...detalii)