Servicii AdministrativeDirecţia Generală AdministrativăDirecţia Achiziţii PubliceDirecția Achiziții Publice și Aprovizionare

Direcţia de Achiziţii Publice şi Aprovizionare (Prezentare generală)

Direcţiei de Achiziţii Publice şi Aprovizionare este organizată sub forma unui compatiment funcţional în structura organizatorică a Direcţiei General Administrative şi este structurată pe două servicii, respectiv:

  • Serviciul Achiziţii Publice
  • Serviciul Aprovizionare şi Urmărire Contracte Comenzi Produse şi Servicii care are în subordine două compartimente:
  • Compartimentul Aprovizionare
  • Compartimentul Urmărire Contracte Comenzi Produse şi Servicii.

Obiectivul principal al direcţiei se rezumă coordonarea metodologică a achiziţiilor publice realizate din venituri proprii, venituri aferente căminelor şi cantinelor, venituri provenite din contracte de cercetare, din fonduri europene, precum şi alte fonduri atrase.

Atribuţiile principale ale directiei se rezumă la:

  • fundamentează şi elaborează Programul anual al achiziţiilor publice pe baza necesităţilor şi priorităţilor comunicate de facultăţile şi departamentele, precum şi celelalte servicii de specialitate din cadrul Universităţii din Craiova

  • Realizarea procedurilor de achiziţii şi a achiziţiilor directe pentru satisfacerea diferitelor necesităţi din cadrul Universităţii din Craiova

  • Urmărirea îndeplinirii obligaţiilor contractuale de către furnizori şi prestatori