Servicii AdministrativeDirecţia Generală AdministrativăDirecția Administrativă Cămine și CantineStructură Organizatorică

Structură Organizatorică

Direcţia Administrativă şi Cămine Cantine este direct subordonată Directorului General Administrativ, conform organigramei aprobate de catre Consiliul de Administraţie al Universitaţii.

Conducerea operativă a Direcţia Administrative şi Cămine Cantine este asigurata de Directorul administrativ şi cămine-cantine, numit în condiţiile legii de către Consiliul de Administraţie al Universitaţii.

Direcţia Administrativă şi Cămine Cantine este organizată în doua servicii:

Serviciul Cămine - Cantine şi Serviciul Social Administrativ, conduse de doi şefi de serviciu.

Serviciile reprezintă mediul organizatoric de bază, omogen sub aspect gestional, cu obiective sau activitaţi specifice.

Cele doua servicii sunt organizate din compartimente care sunt formate din birouri organizate pe criterii de maximă flexibilitate.