Servicii AdministrativeDirecţia Generală AdministrativăDirecția Resurse Umane-SalarizarePrezentare generala DRUS

Prezentare generala DRUS

Direcţia Resurse Umane – Salarizare a Universităţii din Craiova reprezintă o unitate funcţională în cadrul Direcţiei Generale Administrative, având un numar total de 20 angajaţi, fiind structurată astfel:

  • Compartiment Resurse Umane
  • Serviciul Salarizare;
  • Compartiment Informatizare Statistică.

Activitatea de bază a Direcţiei Resurse Umane – Salarizare vizează gestionarea resursei umane şi asigurarea drepturilor salariale la nivelul tuturor structurilor universităţii (facultăţi, departamente, direcţii, servicii, compartimente) cu respectarea cadrului legislativ specific domeniului de activitate.

Principiile de bază ale întregii activităţi a Direcţiei Resurse Umane – Salarizare vizează, în principal:

  • gestiunea resurselor umane în concordanţă cu obiectivele şi managementul general de la nivelul Universităţii din Craiova; 
  • dezvoltarea comunicării organizaţionale:
  • dezvoltarea unei culturi organizaţionale bazată pe un sistem de valori autentic;
  • promovarea principiilor privind etica profesională.