Servicii AdministrativeDirecţia Generală AdministrativăDirecția EconomicăStructură de Personal

Nr.
Crt.

Nume şi
prenume

Funcţia Nr. Birou

Nr. Tel.
Birou

Adresa mail
1 Ec. Mic Ionela Director Economic 106 0251415899 imic_ucv@yahoo.com
2 Ec. Bulbuc Delia Şef Birou Financiar 11 0251414021 deliabulbuc@yahoo.com
3 Ec. Năstasie Mihaela Coodonator Compartiment Plăţi 11 0251414021 mihaelanastasie@yahoo.com
4 Ec. Gavrilă Anca Administrator Financiar 11 0251414021 anca_maria.barbu@yahoo.com
5 Ec. Balaci Iuliana Administrator Financiar 11 0251414021 iulianabalaci@yahoo.com
6 Ec. Flori Mihaela

Coodonator Compartiment
Evidenţă Taxe

15 0251411755 mes_mihutza@yahoo.com
7 Ec. Ţonea Laura Administrator Financiar 15 0251411755 lauramaria_t@yahoo.com
8 Ec. Stoian Floarea Şef Birou CFPP 7 0251414021 stoian_flori@yahoo.com
9 Ec. Belcineanu Ion Administrator Financiar 7 0251414021 ion_belcineanu@yahoo.com
10 Ec. Mohor Ionela ªef birou Încasãri-Plãþi 6 0740097939 mohor_ionela@yahoo.com
11 Ec. Buţă Doralina Administrator Financiar 6 0740097939 doralina_buta@yahoo.com
12 Ec. Budău Maria Administrator Financiar 15 0251411755 budaumaria62@yahoo.com
13 Ec. Mişcoci Violeta Şef Serviciu Contabilitate 9 0251412057 miscoci.violeta@yahoo.com
14 Ec. Rădulescu Viorica

Coordonator Compartiment
Cãmine-Cantine

8 - -
15 Ec. Nicolae Alexandru Administrator Financiar 9 0251412057 sandu1774@yahoo.com
16 Ec. Sîrghe Daniela

Coordonator Compartiment Contabilitate
Activitate de Învăţământ

10 0251411755 -
17 Ec. Criveanu Ionela Administrator Financiar 10 0251411755 ionelaobretin@yahoo.com
18 Ec. Budică Vergenia Administrator Financiar 10 0251411755 budicavergenia@yahoo.com
19 Ec. Constantinescu Mariana Administrator Financiar 10 0251411755 mariana_constantinescu2004@yahoo.com
20 Ec. Mosorescu Costinuţa Administrator Financiar 10 0251411755 -
21 Ec. Giuglea Adina

Coordonator Compartiment Contabilitate
Cercetare, Alte Fonduri Externe

8 - cata_adina2005@yahoo.com
22 Ec. Dragomir Isabela Administrator Financiar 8 - isabela_dragomir@yahoo.com
23 Ec. Smădoi Liana

Coordonator compartiment Fonduri
Externe Nerambursabile

9 0251412057 lyannaa@yahoo.com
24 Ec. Goanţă Magdalena Administrator Financiar 9 0251412057 magda_jeni@yahoo.com
25 Ec. Drãgușin Cristina Administrator Financiar 9 0251412057 cristina_dragusin29@yahoo.com
26 Ec. Jianu Lavinia

Coordonator Contabilitate Gestiuni
Materiale

8 - lavjianu@yahoo.com
27 Ec. Mateescu Tania Administrator Financiar 8 - taniamateescu@yahoo.com
28 Prog. Constantinescu Traian Coordonator Compartiment Informaticã 20 - traian_constantinescu2004@yahoo.com
29 Ec. Ciorbagiu Radu Coordonator Compartiment Bugete 7 0251414021 ciorbagiuradu@yahoo.com
30 Ec. Vãduva Maria Coordonator Compartiment SDE 12 - banumaracineSD@yahoo.com
31 Ec. Negoiţă Cristina Administrator Financiar 12 - banumaracineSD@yahoo.com
32 Ec. Mitucã Dana

Responsabil Compartiment
Contabilitate CUDTS

- 0252319303 danutza_dts@yahoo.ca
33 Ec. Bălă Eugenia Administrator Financiar - 0252319303 bjeni62@yahoo.com
34 Ec. Nistor Aurica-Eli Administrator Financiar - 0252319303 ellynistor@yahoo.com
35 Ec Popa Elena Casier - 0252319303 -