Departamente OperaționaleDepartamentul de Relaţii publice şi Imagine Academică

Departamentul de Relaţii publice şi Imagine Academică

Obiective generale:

a) promovarea unei strategii de prezentare a misiunii, a obiectivelor şi a performanţelor Universităţii;

b) sensibilizarea şi conştientizarea unui public larg, din ţară şi din străinătate, privitor la condiţiile de studiu şi de cercetare oferite de Universitate;

c) prezentarea standardelor de calitate în care se încadrează activităţile comunităţii universitare, ca garanţie a performanţelor în educaţie şi cercetare;

d) promovarea valorilor educaţionale, ştiinţifice, culturale, precum şi a tradiţiilor Universităţii;

e) stimularea excelenţei individuale, prin prezentarea realizărilor unor personalităţi academice marcante ale Universităţii;

f) prezentarea relaţiilor internaţionale ale Universităţii şi a ofertei de cooperare academică cu instituţii similare din străinătate.

 

Obiective specifice:

  • Departamentul Departamentului de Relaţii publice şi Imagine academică:
  • asigură o relaţie constantă, onestă cu reprezentanţii presei prin furnizarea către aceştia, de informaţii publice, de interes mediatic;
  • contribuie la organizarea şi buna desfăşurare a conferinţelor de presă susţinute de reprezentanţii abilitaţi ai conducerii universităţii;
  • redactează comunicate şi informaţii de presă asigurând, totodată, şi difuzarea acestora către mass – media;
  • elaborează şi actualizează agenda media a rectorului şi a prorectorilor;
  • asigură monitorizarea zilnică a presei;
  • asigură actualizarea informaţiilor  difuzate pe pagina web a universităţii.
  • propune şi susţine realizarea unor evenimente,  acţiuni cu impact social, economic, mediatic, adresate potenţialilor candidaţi, studenţilor, mediului de afaceri, pentru a menţine în actualitate şi a dezvolta imaginea universităţii.