CercetareOrganizareDepartament Cercetare Ştiinţifică şi Management ProgrameInformații Generale

Departamentul de Cercetare Ştiinţifică şi Management Programe (DCMP) 

 

Obiective

 • Stabilirea strategiilor necesare pentru creşterea aportului UCV la cercetarea ştiinţifică şi tehnologică şi a creaţiei artistice din România;
 • Inventarierea bazei materiale destinate cercetării ştiinţifice existente în universitate pentru o mai eficientă utilizare a acestora în sistem de facilităţi;
 • Consolidarea bazei materiale de cercetare a UCV;
 • Identificarea şi sprijinirea principalelor direcţii şi domenii de cercetare ştiinţifică din UCV (stabilirea direcţiilor prioritare de cercetare în funcţie de cererea pieţei şi de competentele ştiinţifice existente în universitate);
 • Acreditarea CNCS şi prin alte agenţii şi organisme naţionale şi internaţionale a unităţilor de cercetare din UCV;
 • Înfiinţarea unor noi centre de cercetare în cadrul UCV;
 • Susţinerea activităţii de cercetare ştiinţifică în pregătirea postuniversitară;
 • Stabilirea şi gestionarea relaţiilor de cooperare ştiinţifică internaţională.

Activităţi

 • Înregistrarea şi monitorizarea contractelor de cercetare încheiate între Universitatea din Craiova şi diferite organisme naţionale şi internaţionale de finanţare a cercetării;
 • Evidenţa bazelor de date ce cuprind: activitatea contractuală, valorificarea rezultatelor obţinute în urma activităţii de cercetare ştiinţifică, publicaţiile Universităţii din Craiova;
 • Anunţarea lansărilor de noi competiţii;
 • Evidenţa activităţii ştiinţifice a Universităţii din Craiova (direcţii de cercetare, manifestări ştiinţifice, centre de cercetare etc).