CercetareOrganizareDepartament Relaţii cu Mediul Socio-Economic şi CulturalOrganizare

Organizare

Activităţile Departamentului de Relaţii cu mediul soco-economic şi cultural sunt coordonate de Consiliul DR-MESC, prezidat de un Director şi se subordonează Prorectorului care răspunde de cercetarea ştiinţifică şi relaţiile cu mediul economic.

Consiliul DR-MESC este format din:

  • Directorul DR-MESC;
  • un Reprezentant al fiecărei facultăţi din cadrul UCV.

 

Regulament de organizare si functionare al DR-MESC (pdf);

Consiliul departamentului de Relaţii cu Mediul Socio-Economic şi Cultural(pdf);