CercetareInformaţii UtilePublicații

Publicații

Procesul de evaluare al revistelor de către CNCS Bucureşti este asemănător celui folosit de instituţii ştiinţifice internaţionale şi de statele membre ale Uniunii Europene şi ale Organizaţiei pentru Cooperare şi Dezvoltare Economică OCDE. 

Publicaţiile Universităţii - Generalităţi (pdf).

Universitatea din Craiova urmăreşte constant cotarea revistelor proprii în categorii ierarhice superioare prin:

 • includerea publicaţiilor în baze de date prestigioase;
 • respectarea procedurii de evaluare colegială în selectarea cărţilor/articolelor pentru publicare;
 • difuzarea rezultatelor cercetării şi în afara spaţiului ştiintific şi cultural naţional, prin folosirea pentru publicarea rezultatelor cercetării a limbilor de circulaţie internaţională;
 • difuzarea publicaţiilor în biblioteci internaţionale;
 • transparenţa în activitate prin întreţinerea unei pagini web şi punerea la dispoziţia evaluatorilor a tuturor informaţiilor relevante pentru evaluare şi ierarhizare.

Modelulevaluării şi ierarhizării este inspirat din:

 • bunele practici internaţionale ale recunoaşterii prestigiului editorial;
 • nevoile specifice româneşti ale încurajării rigorii publicării de lucrări ştiinţifice;
 • experienţa anterioară în domeniu.

Informaţii suplimentare sunt disponibile (aici) .

Reviste ISI: (link). 

 

Evaluare reviste domeniul ştiinţelor umaniste

O dată cu afişarea rezultatelor finale (link aici), s-a încheiat procesul de evaluare a revistelor şi editurilor cu profil umanist din România, competiţia 2012.

Informaţiile scientometrice, puse la dispoziţie de către aplicanţi, au fost verificate de către Biroul de Scientometrie şi Biblioteci Universitare al Unităţii Executive pentru Finanţarea Învăţământului Superior, a Cercetării, Dezvoltării şi Inovării, în timp ce analiza calitativă a fost asigurată de către experţi din cele şapte domenii de cercetare umanistă, selectaţi în urma unui apel public deschis de către CNCS (link pdf), dintre cercetători români şi străini care respectă standardele de minimă eligibilitate stabilite prin pachetele de informaţii.

 • Rezultate evaluare reviste şi edituri domeniul Ştiinţelor umaniste_01.02.2013 (pdf);
 • Rezultate evaluare reviste şi edituri domeniul Ştiinţelor umaniste_31.12.2012 (pdf);
 • Revistele cotate CNCSIS la 31.12.2011 (pdf);
 • Revistele cotate CNCSiS la 31.12.2010 (pdf);
 • REVISTE cotate CNCSIS la 31 mai 2009 (pdf).