CercetareInformaţii UtileLansare Competiţii

     Lansare Competiţii         

 

Anunț Invitație 

Universitatea din Craiova, Facultatea de Inginerie Electrică, prin Departamentul de Inginerie Electrică, Energetică şi Aerospaţială, anunţă intenţia de a depune o propunere de proiect în cadrul

PROGRAMULUI OPERAŢIONAL COMPETITIVITATE 2014-2020,

Axa Prioritară 1 - “Cercetare, dezvoltare tehnologică şi inovare (CDI) în sprijinul competitivităţii economice şi dezvoltării afacerilor”,

Acţiunea 1.2.3 Parteneriate pentru transfer de cunoştinţe.

TITLUL PROPUNERII DE PROIECT (provizoriu):

“Soluţii inteligente de creşterea securităţii şi competitivităţii prin monitorizare, diagnoză, reducerea efectelor energetice nedorite şi creşterea eficienţei energetice la generare şi la consumatori industriali” - (SICSC-GC)

Detalii

  Anunț Invitație

Universitatea din Craiova, Facultatea de Inginerie Electri, prin Departamentul de Inginerie Electrică, Energetică şi Aerospaţială, anunţă intenţia de a depune o propunere de proiect în cadrul

PROGRAMULUI OPERAŢIONAL COMPETITIVITATE 2014-2020,

Axa Prioritară 1 - “Cercetare, dezvoltare tehnologică şi inovare (CDI) în sprijinul competitivităţii economice şi dezvoltării afacerilor”,

Acţiunea 1.2.3 - Parteneriate pentru transfer de cunoştinţe.

TITLUL PROPUNERII DE PROIECT (provizoriu):

Sistem de tracţiune inteligent, eficient energetic pentru noi generaţii de maşini feroviare uşoare” - (TRAC-IEE)

Detalii

 

 

Anunț Invitație

 

Universitatea din Craiova, Facultatea de Automatică, Calculatoare şi Electronică, prin Departamentul de Automatică şi Electronică, anunţă intenţia de a depune o propunere de proiect  în cadrul PROGRAMULUI OPERAȚIONAL COMPETITIVITATE 2014-2020, Axa prioritară 1 Cercetare, dezvoltare tehnologică și inovare (CDI) în sprijinul competitivităţii economice și dezvoltării afacerilor,

TITLUL PROPUNERII DE PROIECT (provizoriu):

Cercetări şi transfer de cunoștințe în domeniul tehnologiilor şi instrumentelor software pentru informatizarea proceselor industriale (TISIPRO)

În scopul elaborării și depunerii aplicației se lansează INVITAŢIA de participare tuturor întreprinderilor care au nevoie de soluţii software din domeniul sistemelor automate (modelare, monitorizare şi achiziţii de date, control) care să conducă la creşterea productivităţii şi a calităţii.

Detalii

 

          Anunț Invitație

   Universitatea din Craiova, prin Departamentul de Electromecanică, Mediu și Informatică industrială de la Facultatea de Inginerie Electrică, anunță intenția de a depune o propunere de proiect în cadrul PROGRAMULUI OPERAŢIONAL COMPETITIVITATE 2014-2020, Axa prioritară 1 Cercetare, dezvoltare tehnologică și inovare (CDI) în sprijinul competitivităţii economice și dezvoltării afacerilor.

TITLUL PROPUNERII (Provizoriu): Parteneriate pentru transfer de cunoștinţe, cercetare tehnologică și aplicată pentru soluţii inovative de sisteme inteligente destinate creşterii eficientei energetice (PACETSINEFEN)
 În scopul elaborării și depunerii aplicației se lansează INVITAŢIA de participare tuturor intreprinderilor producătoare, utilizatoare sau care activează în domeniul instalării echipamentelor bazate pe Electronică de putere.

 

Premierea rezultatelor cercetarii - articole Competitie 2014

A fost lansata competitia 2014 pentru Premierea rezultatelor cercetarii – articole, subprogram finantat in cadrul Programului Resurse Umane al Planului National de Cercetare, Dezvoltare si Inovare (PNCDI II).

Pentru detalii, accesati pagina web: http://uefiscdi.gov.ro/articole/3864/Pachet-informatii-articole-2014.html.

UEFISCDI lanseaza competitia “Proiecte de cercetare pentru stimularea constituirii de tinere echipe de cercetare independente – 2014 – Program Resurse Umane”

Pagina web: 

http://uefiscdi.gov.ro/articole/3831/Program-RESURSE-UMANE--Proiecte-de-cercetare-pentru-stimularea-constituirii-de-tinere-echipe-de-cer.html.

Termen limita de depunere a propunerilor de proiect: 17 decembrie 2014.

 
 UEFISCDI lanseaza Competiţia pentru Proiecte Bilaterale ROMÂNIA-CHINApentru perioada 2015-2016. Pachetul de informaţii îl puteţi accesa pe site-ul: 

 

  Apel PAI Brancusi Romania - Franta 2015 – 2016 - UEFISCDI anunţă lansarea Competiţiei de proiecte PN II - Program Capacităţi, Cooperare bilaterală Romania - Franta 2015 – 2016

 Detalii:

http://uefiscdi.gov.ro/articole/3678/Cooperare-bilaterala--Programul-de-Actiuni-Integrate-Romania-Franta.html

 

Competiţie pentru cofinanţarea manifestarilor ştiinţifice pentru anul 2014

 ANCS - Comisia  pentru Manifestări Ştiinţifice şi Expoziţionale anunţă lansarea competiţie pentru cofinanţarea manifestarilor ştiinţifice pentru anul 2014.

Se pot depune propuneri de manifestări pe toată durata anului, după următorul program:

- până la 27 iunie 2014 pentru manifestări organizate pânăla 30 noiembrie 2014;

- nu pot fi decontate de către autoritatea contractantă, Ministerul Educaţiei Naţionale (MEN),  manifestările ştiinţifice care se desfăşoară în luna decembrie.

 Propunerile se depun cu cel puţin 30 zile calendaristice (data de înregistrare la Registratura MEN) înaintea datei de începere a manifestării.

 Detalii: http://www.research.edu.ro/ro/articol/2821/instrumente-suport-anunt-ancs

 

COMPETIŢIE INTERNĂ GRANTURI 2013-2014

Aplicaţiile se depun în perioada 11-25 noiembrie a.c. , la Departamentul de Cercetare, cam.427, în format listat (1 exemplar) şi electronic.

      

În urma şedinţei Consiliului Cercetării care a avut loc azi, 18.12.2013, au fost validate proiectele de cercetare avansată şi interdisciplinară care vor fi finanţate în cadrul competiţiei interne de granturi 2013-2014.

Directorii de proiecte vor fi anunţaţi în luna ianuarie 2014 cu privire la contractarea acestor granturi.

Lista proiectelor de cercetare avansată finanţate poate fi consultată aici

Lista proiectelor de cercetare interdisciplinară finanţate poate fi consultată aici

Rezultate contestaţii

             În urma analizei contestaţiilor depuse la proiectele de cercetare avansată, vă comunicăm că s-a menţinut punctajul iniţial.

        Eventualele contestaţii se pot depune până marţi, 17.12.2013, ora 14,00, la Departamentul de Cercetare Ştiinţifică, cam. 427.

        Eventualele contestaţii se pot depune luni, 16.12.2013, până în ora 12,00, la Departamentul de Cercetare Ştiinţifică, cam.427.

»     OM 6560/2012

»     OM 4204/2013

  • Fişe punctaje domenii competenţă

 - Matematică

 - Informatică

 - Fizică

 - Chimie

 - Ştiintele pământului (Geografie)

 - Inginerie civilă şi management

 - Inginerie industrială şi management

 - Ingineria materialelor

 - Inginerie aerospaţială, autovehicule şi transporturi 

 - Inginerie electrică

 - Inginerie energetică

 - Calculatoare, tehnol. informaţiei, ingineria sist.

 - Electronică, telecomunicaţii, nanotehnologii

 - Inginerie mecanică, mecatronică, robotică

 - Ingineria mediului

 - Ingineria resurselor vegetale şi animale

 - Biologie, biochimie

 - Ştiinţe juridice

 - Sociologie, ştiinţe politice şi administrative 

 - Filozofie

 - Istorie şi studii culturale

 - Ştiinţe economice şi administrarea afacerilor

 - Filologie

 - Artele spectacolului (Teatru)

 - Artele spectacolului (Muzica)

 - Psihologie şi ştiinţe ale educaţiei

 - Educație fizică și sport

 - Medicină

 - Teologie

 

 

Lansare Competiţii

 

Lansare  competitie in cadrul Mecanismului Financiar SEE 2009-2014, Program "Research  within priority sectors" .

Pagină web: http://uefiscdi.gov.ro/articole/3458/EEA-Financial-Mechanism-2009-2014.html.

 

APELURI DESCHISE 2013-2014

 

Program CAPACITATI - Proiecte de co-finantare a participarii Romaniei la PC 7

Informatii suplimentare despre competiţie sunt disponibile la:

http://uefiscdi.gov.ro/articole/3271/Program-CAPACITATI--Proiecte-de-co-finantare-a-participarii-Romaniei-la-PC-7--Pachet-de-informatii.html

Persoane de contact:

Adriana NITU, tel: 021 308 05 81, e-mail: adriana.nitu@uefiscdi.ro

Claudia Murea, tel: 021 302 38 64, e-mail: claudia.murea@uefiscdi.ro

Olivia PUIU, tel: 021 308 05 82, e-mail: olivia.puiu@uefiscdi.ro

Cristina NEDELCU, tel: 021 308 05 83, e-mail: cristina.nedelcu@uefiscdi.ro

 

Premierea rezultatelor cercetarii - Articole

Pentru premiile acordate din bugetul anului 2013 se primesc cereri de finanţare în regim continuu, până la data de 29 noiembrie 2013.

Cererile vor fi analizate şi admise / respinse în ordinea primirii lor. Cererile admise vor fi plătite în ordinea admiterii lor, în limita fondurilor disponibile pana la sfarsitul anului 2013.

Informatii suplimentare despre competiţie sunt disponibile la:

http://uefiscdi.gov.ro/articole/1722/Articole.html

Persoana de contact UEFISCDI: Eleonora Dobroiu, Tel: 021/3080530, Fax: 021/3115992, E-mail: lioara.dobroiu@uefiscdi.ro

 

 

Stiinta - cuvinte si culori

Cu siguranta te-ai intrebat de multe ori ce este STIINTA? Daca ai reusit sa formulezi un raspuns pentru aceasta intrebare, UEFISCDI iti ofera posibilitatea de a impartasi comunitatii punctul tau de vedere, in cadrul campaniei Stiinta - cuvinte si culori, desfasurata in perioada 11 - 22 noiembrie 2013.

Informatii suplimentare despre campanie sunt disponibile la:

http://uefiscdi.gov.ro/articole/3454/Stiinta--cuvinte-si-culori.html

Persoana de contact UEFISCDI: Adriana Rotar, Telefon: 021.308.05.67, Email: adriana.rotar@uefiscdi.ro

 

Apel in pregatire EuroNanoMed II ERA NET - 2013

In luna noiembrie 2013 se va lansa al 5-lea apel transnational, in cadrul proiectului EuroNanoMed II ERA NET pentru cercetarea europeana comuna privind aspectele legate de nanomedicina - aplicatie nanotehnologie pentru sanatate. Nanomedicina este un domeniu in crestere rapida, cu un mare potential de imbunatatirea solutiilor de diagnosticare si terapie pentru numeroase maladii.

Apelul va fi deschis pentru propuneri innovatoare de cercetare transnationale axate pe nanomedicina, descrise mai jos in cele trei teme: medicina regenerativa; diagnostic; sisteme cu eliberare tinta.

Consortiul proiectului trebuie sa fie format din minim de trei grupuri de cercetare din trei tari diferite, inclusiv cel putin doua grupuri de cercetare eligibile din EuroNanoMed II tara/regiuni care participa la al 5-lea apel transnational. Numarul maxim de participanti pentru consortiul proiectului este de sapte.

Termenul limita pentru depunerea proiectelor este luna martie 2014.

Mai multe informatii sunt disponibile pe site-ul proiectului: www.euronanomed.net/joint-calls/5th-joint-call-2014-pre-announcement

Persoana de contact UEFISCDI:Mihaela Manole, Telefon: 021.302.38.63, Email: mihaela.manole@uefiscdi.ro

 

Apel ERASysAPP - 2013

Apelul transnational pentru proiecte europene de cercetare in domeniul sistemelor biologice Transferring systems biology knowledge into applications (ERASysAPP) a fost lansat.

Obiectivul principal al apelului este de a genera colaborare transnationala pentru cercetare si dezvoltare in domeniul sistemelor biologice,in Aria Europeana de Cercetare. O atentie deosebita se va acorda cercetarii orientate spre aplicatii si/sau cercetarii cu relevanta pentru industrie. Apelul se axeaza pe cercetare aplicativa in domeniul sistemelor biologice  (microorganisme, plante si animale) in aria stiintelor vietii si aria biotehnologiei, stimuland astfel bioeconomia bazata pe cunoastere (KBBE) in Europa. Proiecte de cercetare in domeniul sanatatii si in domeniul medicinei vor fi acceptate daca scopul cercetarii este de a solutiona aspecte biologice. Trialurile clinice sunt excluse din sfera apelului.

Termenul limita pentru depunerea propunerilor de proiecte este 31 ianuarie 2014.

Detalii privind apelul sunt prezentate la:

https://www.erasysapp.eu/open-calls

Persoana de contact UEFISCDI: Simona Stoian, Telefon: 021.302. 3893, Email: simona.stoian@uefiscdi.ro

 

Apel CHIST-ERA 2013

A fost deschis cel de-al 4-lea apel in cadrul proiectului CHIST-ERA (European Coordinated Research on Long-term Challenges in Information and Communication Sciences and Technologies ERANET) pentru propuneri de proiecte in domeniile Adaptive Machines in Complex Environments (AMCE) si Heterogeneous Distributed Computing (HDC).

Apelul este dedicat proiectelor colaborative multidisciplinare cu un inalt grad inovativ, ideilor si solutiilor originale care implica competente interdisciplinare, iar instrumentul comun de finantare creat in acest scop va sustine grupuri internationale de cercetatori capabili sa abordeze cele mai noi si incitante topici.

Termenul limita pentru depunerea propunerilor de proiecte este 21 ianuarie 2014 (17:00 CET)

Documentele suport si modalitatile de aplicare sunt prezentate pe larg la:
http://uefiscdi.gov.ro/articole/3438/Apel-CHIST-ERA-2013.html

Persoana de contact UEFISCDI: Monica Cruceru, Telefon: 021.308. 0561, Email: monica.cruceru@uefiscdi.ro

 

 

ERA-NET Plus - Climate Smart Agriculture: Adaptation of agricultural systems in Europe

In cadrul proiectului ERA-NET Plus “Climate Smart Agriculture: Adaptation of agricultural systems in Europe”, in care UEFISCDI este partener,  a fost lansat un apel de propuneri de proiecte care are drept scop adaptarea agriculturii europene la schimbarile climatice. Elementele cheie vizeaza patru domenii pentru cercetare: genetica, ameliorarea animalelor si plantelor pentru a creste capacitatea de adaptare la schimbarile climatice; bolile si daunatorii animalelor si plantelor relationate cu evenimentele climatice si care prezinta riscuri semnificative; adaptarea managementului resurselor de apa si sol; optiuni pentru adaptarea sistemelor agricole.

Apelul este deschis in perioada 1 octombrie - 2 decembrie 2013, (13:00 CET), termenul limita pana la care este acceptata depunerea de pre-proiecte.

Pentru mai multe informatii cu privire la apel accesati:
http://uefiscdi.gov.ro/articole/3424/ERA-NET-Plus-%E2%80%9CClimate-Smart-Agriculture-Adaptation-of-agricultural-systems-in-Europe.html

Persoana de contact UEFISCDI: Luciana Bratu, Telefon: 021.307.1935, Email: luciana.bratu@uefiscdi.ro