Servicii AdministrativeDirecţia Generală AdministrativăDirecția TehnicăPrezentare Direcția Tehnică

Prezentare Direcția Tehnică

STRUCTURA ORGANIZATORICĂ A DIRECȚIEI TEHNICE

 

Organigrama Direcția Tehnică

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Director Direcţia Tehnică
- Serviciul Investiții

  • Compartiment Investiții
  • Compartiment Monitorizare Investiții

- Serviciul Întreţinere si Reparații Patrimoniu

  • Compartiment Măsurători si Evaluări
  • Compartiment Reparații Arhitectură
  • Compartiment Reparații Instalații
  • Compartiment Mecanic
  • Compartiment Electric
  • Compartiment IT

- Biroul Inventariere Patrimoniu
- Compartimentul Parc Auto

Activitățile desfășurate în cadrul Direcţiei Tehnice , sunt coordonate și realizate de personal cu pregătire în domeniul economic și tehnic de specialitate, contribuind la managementul strategic și cotidian al Universității, executînd prin intermediul serviciilor din subordine, deciziile luate de autoritățile academice în ceea ce priveste Directia Tehnica.

Serviciul Investiții prin Compartiment Investiții și Compartiment Monitorizare Investiții programează realizarea investițiilor, consolidărilor, reabilitărilor, reparațiilor capitale, a dotărilor, a achizițiilor de imobile, achizițiilor de servicii de proiectare și execuție lucrări precum și supravegherea execuției lucrărilor de investiții de către diriginții de șantier autorizați de Inspectoratul de Stat în Construcții.

Serviciul Întreţinere si Reparații Patrimoniu prin intermediul compartimentelor sale asigură buna desfășurare a activității de întreținere și reparații curente executate în regie, la clădirile aflate în patrimoniul Universității din Craiova și a activități IT reprezent`nd: proiectare și mentenanță rețele/servere, reparații și întreținere echipamente IT, instalare pachete software (sisteme de operare, drivere, aplicații specifice, programe comunicație electronică, programe antivirus), operații de recuperare/migrare date, reparații echipamente electrice și electrocasnice, aparate de aer condiționat, reparații și mentenanță rețele si posturi telefonice fixe și mobile.

Biroul Inventariere Patrimoniu organizează și coordonează activitatea de inventariere anuală a întregului patrimoniu al Universității din Craiova si urmărește valorificarea rezultatelor acesteia în contabilitate, activitatea de casare și declasare a bunurilor si încheierea contractelor privind închirierea spațiilor temporar disponibile aflate in patrimoniu al Universității din Craiova.

Compartimentul Parc Auto gestionează parcul auto al Universității din Craiova asigurînd întreținerea mijloacelor de transport și evidența programărilor mijloacelor de transport.