Servicii AdministrativeDirecţia Generală AdministrativăDirecția EconomicăContact

Contact

E-mail : economic@administrativ.ucv.ro

Numere de telefon :
Direcţia Economică: 0251.415.899
Serviciul Contabilitate: 0251.412.057
Biroul Financiar: 0251.414.021
Compartiment Evidenţă Taxe de Şcolarizare: 0251.411.755