DespreStructurăSenat UCVRegulament

Regulamentul de desfăşurare a activităţii Senatului universitar

Regulamentul de desfăşurare a activităţii Senatului universitar a fost
adoptat în şedinţa Senatului universitar din data de 04.04.2012.

 

CAPITOLUL I
DISPOZIŢII GENERALE

Art. 1. (1) Senatul universitar reprezintă comunitatea academică şi este cel
mai înalt for de decizie şi deliberare la nivelul universităţii.
(2) Mandatul Senatului universitar este de 4 ani.
(3) Senatul universitar îşi desfăşoară activitatea conform legislaţiei în vigoare.
(4) O persoană poate fi aleasă ca membru al senatului universitar pentru
maximum trei mandate consecutive, începând cu intrarea în vigoare a Legii
educaţiei naţionale, nr. 1/2011 şi cu Carta Universităţii din Craiova.
(5) Senatul Universităţii din Craiova este alcătuit din 75% reprezentanţi ai
personalului didactic şi de cercetare titular al universităţii, cu normă de bază în
universitate şi din 25% reprezentanţi ai studenţilor.

Pentru întreg documentul click (aici).