ÎnvăţământEducaţieArhiva Școală Doctorală

Arhiva Școală Doctorală

Anul 2015

 

IOSUD UNIVERSITATEA DIN CRAIOVA anunţăSUSŢINEREA PUBLICĂ A TEZEI DE ABILITARE cu titlul "Control and optimization problems", elaborate de domnul  Lect.univ.dr. ROVENȚA  IONEL, cadru didactic titular la Facultatea de Matematică și Științe ale Naturii  a Universității din Craiova, în vedere obținerii atestatului de abilitare  în Domeniul de doctorat  Matematică, va avea loc în ziua de  28 septembrie 2015, la ora  12,00,  în Sala   116  a Universității din Craiova

Componenta comisiei de abilitare

Detalii:

 

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

 

IOSUD UNIVERSITATEA DIN CRAIOVA anunţăSUSŢINEREA PUBLICĂ A TEZEI DE ABILITARE cu titlul   RESEARCH CONCERNING THE QUALITY IMPROVEMENT OF STRUCTURES BASED ON TRADITIONAL AND SMART MATERIALS APPLIED IN ELECTRICAL ENGINEERIN”, elaborate de doamna  conf.univ.dr. SONIA DEGERATU de la Universitatea din Craiova în vedere obținerii atestatului de abilitare  în Domeniul de doctorat  Inginerie electrică, va avea loc în ziua de  29 septembrie 2015, la ora 11,00, în Sala  de Consiliu a Facultății de Inginerie Electrică

 Componenţa comisiei de  abilitare  este următoarea:

 • Prof.univ.dr.ing. MIHAI OCTAVIAN POPESCU – Universitatea ”Politehnica” din București
 • Prof.univ.dr. PETRU  NOTINGHER  – Universitatea ”Politehnica” din București
 • Prov.univ.dr.ing. GHEORGHE  SCUTARU - Universitatea ”Transilvania” din Brașov

Detalii:

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

 

IOSUD UNIVERSITATEA DIN CRAIOVA anunţăSUSŢINEREA PUBLICĂ A TEZEI DE ABILITARE cu titlul  Materiale și tehnologii folosite pentru îmbunătățirea sistemei de mașini agricole” elaborate de domnul prof.univ.dr. SĂRĂCIN ION, de la Universitatea din Craiova în vedere obținerii atestatului de abilitare  în Domeniul de doctorat  Inginerie mecanică va avea loc în ziua de  22 septembrie 2015, la ora 10,00, în Sala 444 a Universității din Craiova 

Componenţa comisiei de  abilitare

 • Prof.univ.dr.ing. VOICU GHEORGHE –  Universitatea Politehnica din București
 • Prof.univ.dr.ing. DOBROTA DAN  – Universitatea ”Constantin Brâncuși” din Târgu - Jiu
 • Prof.univ.dr.ing. BĂDESCU MIRCEA - Universitatea din Craiova

 

Detalii:

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 

 

IOSUD UNIVERSITATEA DIN CRAIOVA anunţăSUSŢINEREA PUBLICĂ A TEZEI DE ABILITARE elaborate de domnul prof.univ.dr. VICTOR OLARU, de la Universitatea din Craiova în vedere obținerii atestatului de abilitare  în Domeniul fundamental Științe umaniste, Domeniul de doctorat  Filologie va avea loc în ziua de  1 septembrie 2015, la ora 15,00, în Sala 420 a Universității din Craiova.

Componenţa comisiei de  abilitare

Detalii:

 Portofoliu lucrări reprezentative:

  

 ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 

      IOSUD UNIVERSITATEA DIN CRAIOVA anunţăSUSŢINEREA PUBLICĂ A TEZEI DE ABILITARE cu titlul  ” Shakespeare and the Literary and Cultural Context of Elizabethan England” elaborate de doamna conf.univ.dr. PERCEC DANA ANDREEA, de la Universitatea de Vest din Timișoara,în vedere obținerii atestatului de abilitare  în Domeniul fundamental Științe umaniste, Domeniul de doctorat  Filologieva avea loc în ziua de  13 iulie 2015, la ora 10,00, în Sala 420 a Universității din Craiova

Componenţa comisiei de  abilitare  este următoarea:

 • Prof.univ.dr. Teodorescu Cristiana  - Universitatea din Craiova
 • Prof.univ.dr. Praisler Michaela - Universitatea ”Dunărea de Jos” din Galați
 • Prof.univ.dr. Mudure Michaela  - Universitatea "Babes - Bolyai" din Cluj-Napoca

Detalii:

 

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

 

IOSUD UNIVERSITATEA DIN CRAIOVA anunţăSUSŢINEREA PUBLICĂ A TEZEI DE ABILITARE cu titlul  ”EVOLUȚII POLITICO-MILITARE ȘI IPOSTAZE DIPLOMATICE ÎN EUROPA EVULUI MEDIU”, elaborate de domnul  conf.univ.dr. DINULESCU CONSTANŢIU, în vedere obținerii atestatului de abilitare  în Domeniul fundamental Științe umaniste, Domeniul de doctorat  Istorie: va avea loc în ziua de  26 iunie 2015, la ora 12,00, în Sala 02 a Facultății de Drept și Științe Sociale.

Componenţa comisiei de  abilitare  este următoarea:

 • Prof.univ.dr. IONEL CÂNDEA - Universitatea ”Dunărea de Jos” din Galați
 • Prof.univ.dr. Cazan Ileana - Academia romana
 • Prof.univ.dr. Murgescu Bogdan - Universitatea din Bucuresti

Detalii:

 

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

 

IOSUD UNIVERSITATEA DIN CRAIOVA anunţăSUSŢINEREA PUBLICĂ A TEZEI DE ABILITARE cu titlul  ”DIPLOMAȚIE ȘI RELAȚII INTERNAȚIONALE ÎN SECOLELE XIX-XX”, elaborate de domnul  conf.univ.dr. ȘERBAN IONUȚ VIRGIL, în vedere obținerii atestatului de abilitare  în Domeniul fundamental Științe umaniste, Domeniul de doctorat  Istorie – Istorie modernă:va avea loc în ziua de  18 iunie 2015, la ora 12,00, în Sala 444 a Universității din Craiova

Componenţa comisiei de  abilitare  este următoarea:

 • Prof.univ.dr. IOAN BOLOVAN –Universitatea ”Babeș-Bolyai”din Cluj-Napoca
 • Prof.univ.dr. GHEORGHE CLIVETI–Universitatea ”Alexandru Ioan Cuza” din Iași
 • Prov.univ.dr. GHEORGHE IACOB -Universitatea ”Alexandru Ioan Cuza” din Iași

Detalii:

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

 

IOSUD UNIVERSITATEA DIN CRAIOVA anunţăSUSŢINEREA PUBLICĂ A TEZEI DE ABILITARE cu titlul  ”ROMÂNIA ÎN TIMPUL DOMNIEI  LUI CAROL I (1866-1914)”,elaborate de domnul  prof.univ.dr. SORIN LIVIU DAMEAN, în vedere obținerii atestatului de abilitare  în Domeniul fundamental Științe umaniste, Domeniul de doctorat  Istorie -  Istorie modernna, va avea loc în ziua de  18 iunie 2015, la ora 10,00, în Sala 444 a Universității din Craiova

Componenţa comisiei de  abilitare  este următoarea:

 • Prof.univ.dr. IOAN BOLOVAN –Universitatea ”Babeș-Bolya”din Cluj-Napoca
 • Prof.univ.dr. GHEORGHE CLIVETI –Universitatea ”Alexandru Ioan Cuza” din Iași
 • Prov.univ.dr. GHEORGHE IACOB -Universitatea ”Alexandru Ioan Cuza” din Iași

Detalii:

 

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

 

IOSUD UNIVERSITATEA DIN CRAIOVA anunţăSUSŢINEREA PUBLICĂ A TEZEI DE ABILITARE elaborate de domnul  prof.univ.dr. SANDU BOENGIU,  în Domeniul Geografie,  va avea loc în ziua de 8  aprilie   2015,  11,00,  în Sala 444 a Universității din Craiova

Componenţa comisiei de  abilitare  este următoarea:

 •  BĂLTEANU DAN – Academia Română
 •  IONIȚĂ ION – Universitatea ”Alexandru Iona Cuza” din Iași
 •  IANOȘ IOAN – Universitatea din București
 • COMĂNESCU LAURA - Universitatea din București (membru supleant)

Detalii:

 

 

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 

 

IOSUD UNIVERSITATEA DIN CRAIOVA anunţăSUSŢINEREA PUBLICĂ A TEZEI DE ABILITARE elaborate de domnul  prof.univ.dr. SERGIU IVANOV,  în Domeniul Inginerie electrică,  va avea loc în ziua de  30 martie 2015,la ora 14,00, în Sala de Consiliu a Facultății de Inginerie Electrică

 Componenţa comisiei de  abilitare  este următoare:

 • Prof.univ.dr. MUNTEANU CĂLIN – Universitatea Tehnică din Cluj-Napoca
 • Prof.univ.dr. IONESCU FLORIN – Universitatea ”Politehnica” din București
 • Prof.univ.dr. MUNTEAN NICOLAE – Universitatea ”Politehnica” din Timișoara

Detalii:

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

 

IOSUD UNIVERSITATEA DIN CRAIOVA anunţăSUSŢINEREA PUBLICĂ A TEZEI DE ABILITARE elaborate de doamna  conf.univ.dr. LEBA MONICA,  în Domeniul INGINERIA SISTEMELOR,  va avea loc în ziua de 27 martie 2015, la ora 12,30,  în Sala de Consiliu a Facultății de Automatică, Calculatoare și Electronică.

Componenţa comisiei de  abilitare  este următoarea:

 •  Prof.univ.dr.ing. RĂSVAN Vladimir  – Universitatea din Craiova
 •  Prof.univ.dr.ing. PĂSTRAVANU Octavian – Universitatea Tehnică ”Gheorghe Asachi” din Iași
 •  Prof.univ.dr.ing. PRECUP Radu – Universitatea ”Politehnica” din Timișoara

Detalii:

 ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

 

IOSUD UNIVERSITATEA DIN CRAIOVA anunţă: SUSŢINEREA PUBLICĂ A TEZEI DE ABILITARE elaborate de doamna  prof.univ.dr. MAZILU MIRELA-ELENA,  în Domeniul Geografie - Stiintele pământului,  va avea loc în ziua de  26 martie 2015, la ora 10,00, la Casa Universitarilor din Craiova, în Sala „Mihai Eminescu”.

Componenţa comisiei de  abilitare  este următoarea:

 • 1.Prof.univ.dr. BRAGHINĂ CRISTIAN – Universitatea din București
 • 2. Prof.univ.dr. OLARU MARTIN – Universitatea de Vest din Timișoara
 • 3.Prof.univ.dr. CIANGĂ NICOLAE – Universitatea ”Babeș-Bolyai” din Cluj-Napoca
 • 4. Prof.univ.dr. CÂNDEA MELINDA - Universitatea din București (membru supleant)

Detalii:

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

 

IOSUD UNIVERSITATEA DIN CRAIOVA anunţă: SUSŢINEREA PUBLICĂ A TEZEI DE ABILITARE elaborate de doamna  conf.univ.dr. LEFTERACHE LAVINIA VALERIA,  în Domeniul Drept,  va avea loc în ziua de 18  februarie  2015, la ora 11,00,  în Sala de Consiliu a Facultății de Drept și Științe Sociale

Componenţa comisiei de  abilitare  este următoarea:

 • TOADER Tudorel – Universitatea ”Alexandru Ioan Cuza” din Iași
 • POPA Gheorghe – Academia de Poliție ”Alexandru Ioan Cuza” din Bucureşti
 • DĂNIȘOR Dan Claudiu – Universitatea din Craiova

Detalii:

 

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

 

IOSUD UNIVERSITATEA DIN CRAIOVA anunţă: SUSŢINEREA PUBLICĂ A TEZEI DE ABILITARE elaborate de domnul  conf.univ.dr. VALENTIN CONSTANTIN DORIN,  în Domeniul Drept,  va avea loc în ziua de 31 ianuarie 2015, la ora 1000, în Sala de Consiliu a Facultății de Drept și Științe Sociale.

Componenţa comisiei de  abilitare  este următoarea:

 • Dan Claudiu DĂNIȘOR – Universitatea din Craiova
 • Simina TĂNĂSESCU – Universitatea din București
 • Raluca BEȘTELIU – Universitatea Nicolae Titulescu din București

Detalii:

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~