ÎnvăţământManagementul CalitățiiPolitici şi PracticiPolitici, Practici şi Structuri

Politica instituţională de evaluare şi asigurare a calităţii

UCv dispune de un sistem integrat de management al calităţii pe care îl îmbunătățeşte permanent. Documentul de referinţă este Codul de asigurare a calităţii. Unităţile funcţionale ale UCv au regulamente proprii, transpuse de DMC în proceduri operaţionale.

 

Sistemul de Management al Calităţii (SMQ) asigură evaluarea internă a calităţii şi monitorizarea indicatorilor de rezultat. Pe această bază, DMC furnizează feedback-ul necesar managementului pentru a întocmi planuri de măsuri de îmbunătăţire a calităţii proceselor care se desfăşoară în UCv, în scopul atingerii obiectivelor.

 

 UCv urmăreşte să-şi compatibilizeze complet SMQ cu EN SR IWA 2 -2009 şi „European Standards and Guidelines - ESG”. 

 

Practici de evaluare şi asigurare a calităţii la UCv

Practicile de asigurare a calităţii la Universitatea din Craiova gravitează ciclic într-o matrice cu rezultate confirmate: proiectare – implementare - operare şi monitorizare – evaluare – reacţie adaptivă. Încă din faza de proiectare, dar cu precădere în cea de evaluare periodică se insistă pe concentrarea asupra relaţionării cu mediul extern al UCv. Evaluările interne, completate de cele externe, instituţionale sau sectoriale, reprezintă intrarea buclei de reacţie prin care UCV îşi adaptează anual politicile din Planurile operaţionale şi cvadrienal obiectivele din Planurile strategice, pentru a răspunde mai bine misiunii încredinţate de societate şi celei asumate în baza autonomiei universitare.

 

Structuri de evaluare şi asigurare a calităţii la UCv

Demersurile pentru crearea şi consolidarea unei culturi a calităţii la UCv au fost formalizate în anul 2000, prin constituirea Departamentului de Managementul Calităţii (DMC), reorganizat în 2006 şi 2012. DMC este statuată de Carta UCv, la Art. 162, iar obiectivele sunt precizate la Art. 163.

În subordinea DMC funcţionează:

  • Comisia de Evaluare şi Asigurare a Calităţii (CEAC), formată din 6 membri: 3 cadre didactice ale UCv, un reprezentant al sindicatului UCv, un reprezentant al studenţilor şi un reprezentant al mediului economic;
  • Consiliul Calităţii al UCv;
  • Comisiile de evaluare şi asigurare a calităţii programelor de studii de la nivelul facultăţilor.

Această arhitectură a sistemului de managementul calităţii, care îmbină entităţi centrale cu structuri descentralizate contribuie la dezvoltarea culturii calităţii în cadrul UCv şi responsabilizează larg personalul în asigurarea calităţii. Comunicarea între structuri permite un flux informaţional bidirecţional, înspre şi dinspre managementul facultăţilor/departamentelor şi managementul universităţii şi creează o buclă de feed-back eficientă.

 

Monitorizare şi controlul intern al DMC

Activitatea DMC este monitorizată de Comisia pentru monitorizarea managementului calităţii, evaluării academice şi acreditării, din subordinea Senatului, care raportează cf. instrucţiunilor ARACIS (evaluator extern).