ÎnvăţământEducaţieŞcoală Doctorală

IOSUD - Universitatea din Craiova

 TEZE DE ABILITARE 

IOSUD - Universitatea din Craiova

 

  ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

 

SELIȘTEANU DAN

IOSUD UNIVERSITATEA DIN CRAIOVA anunţă: Susținerea publică a tezei de abilitare cu titlul“Research and Achievements in Modelling and Control of Bioprocesses”,elaborate de domnul prof.univ.dr.ing. SELIȘTEANU DAN, cadru didactic titular la Universitatea din Craiova, Facultatea de Automatică, Calculatoare și Electronică, în vederea obținerii atestatului de abilitareînDomeniul de doctorat Ingineria sistemelor, va avea loc în data de 25 aprilie 2016, ora 13.00, la Sala de Consiliu a Facultății de Automatică, Calculatoare și Electronică (Bulevardul Decebal nr. 107, Craiova).

 

Componenta comisiei de abilitare

Detalii: 

 Lucrari reprezentative:

 

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

 CONSTANTIN BĂJĂU

IOSUD UNIVERSITATEA DIN CRAIOVA anunţă: Susținerea publică a tezei de abilitare cu titlul ”SFINȚII PĂRINȚI – TEOLOGII BISERICII”,elaborate de domnul Pr. Conf. univ .dr. CONSTANTIN BĂJĂU, în vedere obținerii atestatului de abilitareînDomeniul Teologie, va avea loc la data de 24 martie 2016, la ora 10,00, în Sala Doctoranzilor din cadrul Centrului de Restaurare, Conservare Patrimoniu și Vizualizare al Facultății de Teologie Ortodoxă, Str. Brestei, Nr. 24.

Componenta comisiei de abilitare

Detalii: 

 Lucrari reprezentative:

 

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

DANIELA PÎRVU

IOSUD UNIVERSITATEA DIN CRAIOVA anunţă: Susținerea publică a tezei de abilitare cu titlul  ”ABORDĂRI ACTUALE PRIVIND POLITICILE FINANCIARE PUBLICE PENTRU ECONOMIE ȘI SOCIETATE”, elaborate de doamna conf.univ.dr. DANIELA PÎRVU, cadru didactic titular la Universitatea din Pitești, Facultatea de Științe Economice, în vedere obținerii atestatului de abilitare în Domeniul de doctorat Finanțe va avea loc în ziua de  18  martie 2016, la ora  10.00,  în Sala 137 a Universității din Craiova

Componenta comisiei de abilitare

Detalii:

  Portofoliu lucrări reprezentative:

 

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 

MUREȘEANU MIHAELA

IOSUD UNIVERSITATEA DIN CRAIOVA anunţă: Susținerea tezei de abilitare cu titlul ”NANOSTRUCTURED HYBRID (BIO)ORGANIC-INORGANIC MATERIALS FROM MOLECULAR DESIGN TO GREEN CHEMISTRY APPLICATIONS”, elaborate de doamna conf.univ.dr. chim. MUREȘEANU MIHAELA, cadru didactic titular la Facultatea de Științe a Universității din Craiova, în vederea obținerii atestatului de abilitare în Domeniul Chimie,va avea loc în ziua de  11  martie 2016, la ora  10,00,  în Sala   116 a Universității din Craiova

Componenta comisiei de abilitare

Detalii: 

 Lucrari reprezentative:

 ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

MARIA CONSTANTINESCU    

IOSUD UNIVERSITATEA DIN CRAIOVA anunţă: SUSŢINEREA PUBLICĂ A TEZEI DE ABILITARE cu titlul    PROGRAME INTEGRATE ŞI PROACTIVE PENTRU GRUPURILE VULNERABILE”, elaborate de doamna  prof.univ.dr. MARIA CONSTANTINESCU, cadru didactic titular  la Universitatea din Piteștiîn vedere obținerii atestatului de abilitare  în Domeniul de doctorat  SOCIOLOGIE,va avea loc în ziua de  21 ianuarie, 2016, la ora 13,00, în Sala  444 a Universității din Craiova.

Componenţa comisiei de  abilitare  este următoarea:

  • Prof.univ.dr. DUMITRU OTOVESCU  – Universitatea din Craiova
  • Prof.univ.dr. MARIA  VOINEA  – Universitatea  din București 
  • Prov.univ.dr. DUMITRU BATÂR - Universitatea  din Sibiu
  • Membru supleant: FLOARE CHIPEA – Universitatea din Oradea

Detalii:

 Lucrari reprezentative:

 

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

 

Arhiva 2015