ÎnvăţământManagementul CalitățiiComisia de Evaluare şi Asigurare a Calităţii Activitate

Activitatea Comisiei de Evaluare şi Asigurare a Calităţii -UCv

Anul 2012

  • Martie 2012 – Evaluare dosar autorizare provizorie / evaluare externă ARACIS pentru programul de studii Artă sacră, organizat la Facultatea de Teologie
  • Aprilie 2012 - Evaluare internă a programelor de studii de licenţă
  • Iunie … August 2012 – Contribuţii la Codul calității al UCv
  • Iunie … Octombrie 2012 – Raportul de autoevaluare pentru evaluarea EUA
  • Ianuarie 2013 - Evaluare dosare reacreditare / evaluare externă periodică ARACIS pentru opt programe de studii de licenţă organizate la Facultatea de Economie şi Administrarea Afacerilor 

 

Comisiile CEAC pe Facultăţi:

Comisia Centrală

Comisia Facultăţii de Agricultură şi Horticultură

Comisia Facultăţii de Automatică, Calculatoare şi Electronică

Comisia  Facultăţii de Drept şi Ştiinţe Administrative

Comisia  Facultăţii de Economie şi Administrarea Afacerilor

Comisia  Facultăţii de Educaţie Fizică şi Sport

Comisia  Facultăţii de Litere

Comisia  Facultăţii de Mecanică

Comisia  Facultăţii de Ştiinţe Exacte

Comisia  Facultăţii de Teologie, Istorie şi Ştiinţe ale Educaţiei