Departamentul de Matematici Aplicate (DMA) a fost înfiinţat ca departament autonom în cadrul Universităţii din Craiova, subordonat direct Rectoratului, prin Hotărârea Senatului din iunie 2001, pe baza art. 56 (3) din Legea Învăţământului, pentru a rezolva două mari probleme:

 • organizarea corpului profesoral de matematică ce desfăşoară activităţi didactice la mai multe facultăţi beneficiare cu specializări nematematice;
 • o realizare cât mai bună a autonomiei universitare în plan financiar

Prin acest departament se preconizează o creştere a eficienţei colaborării dintre matematicieni şi specialiştii din alte domenii care utilizează matematica. DMA oferă cadrul organizatoric în care să se poată forma viitorii matematicieni care doresc să pună instrumentul matematic în slujba rezolvării problemelor ridicate de practică.

 Facultăţile beneficiare sunt:

- Agronomie

- Automatică, Calculatoare şi Electronică

- Economie si Administrarea Afacerilor

- Horticultura

- Inginerie Electrica

- Litere

- Mecanică

- Stiinte

 

Activităţile DMA sunt coordanate de un Consiliu Profesoral, în conformitate cu Regulamentul de Organizare şi Funcţionare aprobat de Senatul Universităţii din Craiova. Din Consiliul Profesoral fac parte:

 •  Director DMA: Conf. Univ. Dr. Dana Constantinescu
 •  Conf. Univ. Dr. Cristian Vladimirescu
 •  Lect. Univ. Dr. Florian Munteanu

Comisia de Invatamant este reprezentata de:

 •  Conf. Univ. Dr. Cristian Vladimirescu
 •  Lect. Univ. Dr. Liliana Bucur
 •  Lect. Univ. Dr. Aurelia Florea
 •  Lect. Univ. Dr. Luminita Grecu

Comisia de Cercetare Stiintifica este reprezentata de:

 •  Prof.  Univ. Dr. Paul Popescu
 •  Conf. Univ. Dr. Marcela Popescu
 •  Conf. Univ. Dr. Maria-Magdalena Boureanu
 •  Lect. Univ. Dr. George Popescu

Comisia de Imagine si Relatii Internationale este reprezentata de:

 •  Conf. Univ. Dr. Cristian Vladimirescu
 •  Conf. Univ. Dr. Mihaela Racila
 •  Lect. Univ. Dr. Adela Ionescu

Comisia de Probleme Organizatorice si Sociale este reprezentata de:

 •  Lect. Univ. Dr. Florian Munteanu
 •  Lect. Univ. Dr. Catalin Sterbeti
 •  Lect. Univ. Dr. Cristian Danet
 •  Lect. Univ. Dr. Dumitru Bala