Departamente AcademiceLimbi Moderne AplicateActivitatea ŞtiinţificăEdiţia a IX-a a Colocviului Limbă, Cultură, Civilizaţie

Ediţia a IX-a a Colocviului Limbă, Cultură, Civilizaţie (a II-a ediţie internaţională), 25-27 martie 2010.

ATENTIE!

La colocviu nu pot participa decat cadre didactice sau cercetatori stiintifici din invatamantul superior sau din institutii subordonate acestuia

Program/Programme/Programme/Programma/Programa           (aici)

Rezumate/Abstracts/Résumés/Riassunti/Resumen                  (aici)

 

Universitatea din Craiova, Departamentul de Limbi Străine Aplicate, vă invită să participaţi la a IX-a ediţie a Colocviului Limbă, Cultură, Civilizaţie (a II-a ediţie internaţională), 25-27 martie 2010.                                                           

Apel  (aici)
Informatii organizatorice (aici)
Fisa de inscriere (aici)
Fisa de participare (aici)

 

University of Craiova, Department of Applied Foreign Languages, invites you to participate in the 9th Colloquium Language, Culture, Civilization (2nd international edition), 25-27 of March 2010.

Call for papers (here)
Organizing informations (here)
Registration form (here)
Participation form (here)

 

L’Université de Craiova, Le Département de Langues Étrangères Appliquées, vous invite à participer à la IXe édition du Colloque Langue, Culture, Civilisation (IIe édition internationale), 25-27 mars 2010.

Appel (ici)
Informations complémentaires (ici)
Fiche d'inscription (ici)
Fiche de participation (ici)

 

Università di Craiova, Dipartimento di Lingue Straniere Applicate, invito a presentare comunicazioni nella IX edizione del Convegno Lingua, Cultura, Civiltà (Seconda edizione internazionale), 25-27 marzo 2010.

Invito a presentare comunicazioni (qui)
Informazioni complementari (qui)
Scheda d'iscrizione (qui)
Scheda di partecipazione (qui)

 

La Universidad de Craiova, El Departamento de Lenguas Extranjeras Aplicadas, les invitan a que participen en la IX edición de Coloquio Lengua, Cultura, Civilización (Segunda edición internacional), 25-27 marzo 2010.

Apel (aquí)
Informaciones organizativas (aquí)
Ficha de inscription (aquí)
Ficha de participation (aquí)