CampusCămine și CantineDocumente Diverse

Documente Diverse

În această secțiune se găsesc contractul de închiriere pentru cămin, tarifele de cazare pentru anul universitar 2012-2013, regulamentul de organizare și fucționare a căminelor și cantinelor, precum și documentul furnizat de către COS cu președinții comitetelor studențești de cămin (șefii de cămin) și responsabilii de rețea internet din fiecare cămin.

  • Contract de închiriere pentru cămin (pdf).
  • Tarife cazare (pdf).
  • Regulament de organizare și funcționare a căminelor și cantinelor aprobat in Senatul UCV in data de 13.06.2012. (pdf).
  • Regulament de organizare și funcționare a căminelor și cantinelor aprobat in Senatul UCV in data de 19.06.2013. (pdf)
  • Șefi de cămin, administratori de rețea (pdf).