Servicii de traducere și de consultanță lingvistică

Universitatea din Craiova oferă prin Centrul de Traduceri Translatio servicii de traducere și de consultanță lingvistică în limba engleză sau în altă limbă de circulație internațională în vederea publicării articolelor științifice în reviste de specialitate sau alte publicații (volume colective, volume ale unor conferințe internaționale, antologii etc) indexate în baze de date internaționale. Consultanța lingvistică include traducerea normelor de redactare și publicare și gestionarea corespondenței cu editorul până la acceptarea versiunii finale a articolului.

 

Tariful este de 12 lei brut pe pagină/document de lucru (2000 de caractere fără spații) pentru cadrele didactice titulare ale Universității din Craiova și de 30 lei brut pe pagină (2000 de caractere fără spații)/document de lucru pentru beneficiarii angajați ai altor centre universitare sau instituții.

Traducerea și consultanța lingvistică se vor efectua în baza unui contract de prestări servicii, iar pentru cadrele didactice titulare ale Universității din Craiova costurile

vor fi suportate de instituția noastră.

 

Contact: ucv.centrudetraduceri@yahoo.com

Oferte@UCV - 08.01.2014