Conferinţă Inchidere Proiect POSDRU/189/2.1/G/155789

„Stagii de practică - Parteneriat pentru integrarea tinerilor ingineri pe piaţa muncii”

 

            Vineri, 18.12.2015, începând cu ora 10.30, în sala de conferinţe a Hotelului Meliss, B-dul Carol I, nr. 104, Craiova, va avea loc conferinţa de închidere a proiectului POSDRU/189/2.1/G/155789, cu titlul „Stagii de practică - Parteneriat pentru integrarea tinerilor ingineri pe piaţa muncii”.

 

Proiectul s-a derulat în perioada iulie-decembrie 2015 şi a fost cofinanţat din Fondul Social European, prin Programul Operaţional Sectorial pentru Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013, Axa prioritară 2 „Tranziţia de la şcoală la viaţa activă”, Domeniul major de intervenţie 2.1 „Corelarea învăţării pe tot parcursul vieţii cu piaţa muncii”.

Proiectul s-a desfăşurat sub coordonarea S.C. SITCO SERVICE S.R.L. Craiova în calitate de solicitant, în parteneriat cu Universitatea din Craiova şi S.C. RELOC S.A. Craiova.

Obiectivul principal al proiectului a fost organizarea şi derularea stagiilor de pregătire practică a 200 de studenţi de la Facultatea de Inginerie Electrică şi a 50 de studenţi de la Facultatea de Automatică, Calculatoare şi Electronică. Stagiile de 90 sau 120 de ore, în funcţie de prevederile planurilor de învăţământ, s-au desfăşurat în perioada iulie-septembrie, atât la cele două societăţi comerciale implicate în proiect, cât şi la alţi şapte agenţi economici cu care au fost încheiate acorduri de parteneriat în cadrul proiectului (Aeroclubul Român, Avioane S.A., Coldex, Plus Auto-Ford Slatina, ICMET Craiova, Kautex, Popeci Utilaj Greu S.A.).

Studenţii au beneficiat de suport logistic, consiliere şi orientare profesională şi de o indemnizaţie de 300-400 RON pe săptămână, în funcţie de numărul de ore din planurile de învăţământ. Cei mai buni 75 de studenţi au fost recompensaţi cu un premiu în valoare de 3000 RON.

 

Detalii

 

 

Proiecte@UCV - 16.12.2015