Învăţământ Departamentul ID-FR Planuri Strategice şi Operaţionale