Catre pagina principala Sageata separare Campus Sageata separare Cămine Sageata separare Documente Diverse

Documente Diverse

În această secțiune se găsesc contractul de închiriere pentru cămin, tarifele de cazare pentru anul universitar 2012-2013, regulamentul de organizare și fucționare a căminelor și cantinelor, precum și documentul furnizat de către COS cu președinții comitetelor studențești de cămin (șefii de cămin) și responsabilii de rețea internet din fiecare cămin.

  • Contract de închiriere pentru cămin (pdf).
  • Tarife cazare (pdf).
  • Regulament de organizare și funcționare a căminelor și cantinelor aprobat in Senatul UCV in data de 13.06.2012. (pdf).
  • Regulament de organizare și funcționare a căminelor și cantinelor aprobat in Senatul UCV in data de 19.06.2013. (pdf)
  • Șefi de cămin, administratori de rețea (pdf).