Cercetare Organizare

Organizare

 

Prorectorat de Cercetare Ştiinţifică şi Relaţii cu Mediul Socio-Economic

Prorectoratul are în responsabilitatea sa toate aspectele care privesc activitatea de cercetare ştiinţifică desfăşurată în universitate şi de colaborare cu mediul socio-economic.

 

Organigrama (detalii)

Structura

  • Departamentul de Cercetare Ştiinţifică şi Management Programe (DCMP) (detalii).
  • Departamentul de Relaţii cu Mediul Socio-Economic (DRMSEC) (detalii).
  • Biblioteca

 

Consiliul Cercetării Ştiinţifice

Consiliul cercetării ştiinţifice al Universităţii din Craiova elaborează strategia cercetării ştiinţifice pentru UCV în vederea creşterii vizibilităţii şi a gradului de integrare a UCV în structurile de cercetare naţionale şi internaţionale; identifică direcţiile şi domeniile în care UCV este recunoscută pentru excelenţă în cercetarea ştiinţifică şi tehnologică sau în creaţia artistică; avizează materialele referitoare la activitatea de cercetare ce urmează să fie prezentate Consiliului de administraţie sau Senatului UCV; avizează înfiinţarea unor noi unităţi de cercetare în cadrul UCV; analizează propunerile facultăţilor din UCV referitoare la acordarea de titluri onorifice, diplome şi distincţii pentru realizări ştiinţifice, tehnice şi artistice deosebite; contribuie la implementarea strategiei universităţii în domeniul cercetării ştiinţifice şi al protecţiei şi promovării proprietăţii intelectuale.

Este alcătuit din preşedinte, vicepreşedinte şi 22 membri (detalii).