Catre pagina principala Sageata separare Învăţământ Sageata separare Educaţie Sageata separare Concursuri posturi didactice şi de cercetareSageata separare Cadru legislativ

Cadru legislativ

În Universitatea din Craiova posturile didactice şi de cercetare pe perioadă nedeterminată se ocupă prin concurs public, organizat în conformitate cu:

  • Legea educaţiei naţionale, Legea 1/2011 (pdf)
  • Legea nr. 319/2003 privind Statutul personalului de cercetare-dezvoltare (pdf)
  • H.G. nr. 457/2011 privind aprobarea Metodologiei-cadru de concurs pentru ocuparea posturilor didactice şi de cercetare vacante din învăţământul superior (pdf)
  • H.G. nr. 36/2013 de modificare a Metodologiei-cadru de concurs (pdf)
  • Metodologia proprie de concurs pentru ocuparea posturilor didactice şi de cercetare în Universitatea din Craiova (pdf)
  • OMECTS 6560/2012 privind aprobarea standardelor minimale necesare şi obligatorii pentru conferirea titlurilor didactice din învăţământul superior şi a gradelor profesionale de cercetare-dezvoltare (pdf)
  • OMEN 4204 din 2013 de modificare a standardelor minimale nationale (pdf)