"A Chance for Development"

Titlul proiectului: „A Chance for Development”

e-MS code:     ROBG-176

Cod proiect: 16.4.2.087

 

Echipa de management a proiectului transfrontalier “O șansă pentru dezvoltare” vă invită la conferința intermediară a proiectului în data de 31 mai 2018, orele 9:00, Aula Mihai I, situată la sediul central al Universității din Craiova, str. A.I. Cuza, nr. 13.

 

Proiectul este implementat de Universitatea din Craiova, în parteneriat cu Regional Development Foundation și Academia de Științe Economice D.A. Tsenov în perioada mai 2017- aprilie 2019 și este finanțat prin intermediul programului INTEREG V-A România-Bulgaria, axa prioritară 4.

 

 Proiectul vizează creșterea capacității de angajare a absolvenților prin dezvoltarea abilităților profesionale și asigurarea unei mai bune comunicări între angajatori și persoanele care caută un loc de muncă în județele Dolj, Vidin și VelikoTarnovo. Prioritatea sa este includerea pe piața muncii a studenților și a absolvenților de învățământ superior din regiunea de implementare a proiectului.

 

Activități incluse:

  • Formarea profesională a grupului țintă în domenii de nișă pe piața muncii;
  • Crearea unui centru româno-bulgar pentru carieră și recrutare;
  • Organizarea de întâlniritematice între angajatori și persoane aflate în căutarea unui loc de muncă;
  • Organizarea a două târguri de joburi;
  • Organizarea unor conferințe profesionale pe domenii de interes pentru zona transfrontalieră
  • Vizite de studiu ale studenților și profesorilor la potențiali angajatori din Bulgaria și România.

 

În cadrul conferinței, va fi prezentată evoluția fiecărei activități a proiectului, rezultatele până la acest moment și beneficiile aduse de proiect comunității locale. De asemenea, vor fi prezentate informații legate de programele postuniversitare de formare și dezvoltare profesională continuă și cursurile de perfecționare derulate, echipamentele achiziționate și utilizarea acestora, obiectivele și indicatorii atinși.

 

 

Manager proiect,                                        

Lect. univ. dr. Mihaela Tinca Udriștioiu  

Telefon: 0723533117                                               

E-mail:   mihaela_udristioiu@yahoo.com

 

Detalii:

 

 

 

  

Proiecte@UCV 25.05.2018