Invitație -Parteneriat pentru contracte subsidiare tip D

Invitație -Parteneriat pentru contracte subsidiare tip D

 

Vă adresăm  invitația de a deveni partenerii noștri în cadrul proiectului cu titlul <Cercetări și transfer de cunoștințe în domeniul tehnologiilor și instrumentelor software pentru informatizarea proceselor industriale (TISIPRO)>, nr. 61/05.09.2016, cod SMIS2014+: 105736, aflat în implementare la Facultatea de  Automatică, Calculatoare și Electronică, Universitatea din Craiova.

 

 

În măsura în care acceptați invitația, vă rugăm să ne contactați pentru a stabili modul de colaborare între universitate și compania dumneavoastră, în activitățile de tip D – cercetare industrială în colaborare efectivă cu o întreprindere.

 

Detalii:

 

 

Proiecte@UCV 09.02.2018