Catre pagina principala Sageata separare Servicii Administrative Sageata separare Direcţia Generală Administrativă Sageata separare Direcția EconomicăSageata separare Structură de Personal

Nr.
Crt.

Nume şi
prenume

Funcţia Nr. Birou

Nr. Tel.
Birou

Adresa mail
1 Ec. Mic Ionela Director Economic 106 0251415899 imic_ucv@yahoo.com
2 Ec. Bulbuc Delia Şef Birou Financiar 11 0251414021 deliabulbuc@yahoo.com
3 Ec. Năstasie Mihaela Coodonator Compartiment Plăţi 11 0251414021 mihaelanastasie@yahoo.com
4 Ec. Gavrilă Anca Administrator Financiar 11 0251414021 anca_maria.barbu@yahoo.com
5 Ec. Balaci Iuliana Administrator Financiar 11 0251414021 iulianabalaci@yahoo.com
6 Ec. Flori Mihaela

Coodonator Compartiment
Evidenţă Taxe

15 0251411755 mes_mihutza@yahoo.com
7 Ec. Ţonea Laura Administrator Financiar 15 0251411755 lauramaria_t@yahoo.com
8 Ec. Stoian Floarea Şef Birou CFPP 7 0251414021 stoian_flori@yahoo.com
9 Ec. Belcineanu Ion Administrator Financiar 7 0251414021 ion_belcineanu@yahoo.com
10 Ec. Mohor Ionela ªef birou Încasãri-Plãþi 6 0740097939 mohor_ionela@yahoo.com
11 Ec. Buţă Doralina Administrator Financiar 6 0740097939 doralina_buta@yahoo.com
12 Ec. Budău Maria Administrator Financiar 15 0251411755 budaumaria62@yahoo.com
13 Ec. Mişcoci Violeta Şef Serviciu Contabilitate 9 0251412057 miscoci.violeta@yahoo.com
14 Ec. Rădulescu Viorica

Coordonator Compartiment
Cãmine-Cantine

8 - -
15 Ec. Nicolae Alexandru Administrator Financiar 9 0251412057 sandu1774@yahoo.com
16 Ec. Sîrghe Daniela

Coordonator Compartiment Contabilitate
Activitate de Învăţământ

10 0251411755 -
17 Ec. Criveanu Ionela Administrator Financiar 10 0251411755 ionelaobretin@yahoo.com
18 Ec. Budică Vergenia Administrator Financiar 10 0251411755 budicavergenia@yahoo.com
19 Ec. Constantinescu Mariana Administrator Financiar 10 0251411755 mariana_constantinescu2004@yahoo.com
20 Ec. Mosorescu Costinuţa Administrator Financiar 10 0251411755 -
21 Ec. Giuglea Adina

Coordonator Compartiment Contabilitate
Cercetare, Alte Fonduri Externe

8 - cata_adina2005@yahoo.com
22 Ec. Dragomir Isabela Administrator Financiar 8 - isabela_dragomir@yahoo.com
23 Ec. Smădoi Liana

Coordonator compartiment Fonduri
Externe Nerambursabile

9 0251412057 lyannaa@yahoo.com
24 Ec. Goanţă Magdalena Administrator Financiar 9 0251412057 magda_jeni@yahoo.com
25 Ec. Drãgușin Cristina Administrator Financiar 9 0251412057 cristina_dragusin29@yahoo.com
26 Ec. Jianu Lavinia

Coordonator Contabilitate Gestiuni
Materiale

8 - lavjianu@yahoo.com
27 Ec. Mateescu Tania Administrator Financiar 8 - taniamateescu@yahoo.com
28 Prog. Constantinescu Traian Coordonator Compartiment Informaticã 20 - traian_constantinescu2004@yahoo.com
29 Ec. Ciorbagiu Radu Coordonator Compartiment Bugete 7 0251414021 ciorbagiuradu@yahoo.com
30 Ec. Vãduva Maria Coordonator Compartiment SDE 12 - banumaracineSD@yahoo.com
31 Ec. Negoiţă Cristina Administrator Financiar 12 - banumaracineSD@yahoo.com
32 Ec. Mitucã Dana

Responsabil Compartiment
Contabilitate CUDTS

- 0252319303 danutza_dts@yahoo.ca
33 Ec. Bălă Eugenia Administrator Financiar - 0252319303 bjeni62@yahoo.com
34 Ec. Nistor Aurica-Eli Administrator Financiar - 0252319303 ellynistor@yahoo.com
35 Ec Popa Elena Casier - 0252319303 -