Servicii AdministrativeDepartamente AdministrativeDepartamentul Fonduri EuropenePrezentare DFE

Prezentare Departamentul Fonduri Europene


Misiunea
DFE constă în stimularea generală a activităţii de elaborare şi implementare a proiectelor în vederea accesării fondurilor europene prin programele POS DRU (Programul Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane), POR (Programul Operaţional Regional), POS CCE (Programul Operaţional Sectorial Creşterea Competitivităţii Economice), POSDCA (Programul Operaţional Sectorial Dezvoltarea Capacităţii Administrative), POS Mediu (Programul Operaţional Sectorial de Mediu), PNDR (Programul Naţional pentru Dezvoltare Rurală), PO Pescuit (Programul Operaţional pentru Pescuit), Programe de Cooperare Teritorială (Cooperare Transfrontalieră, Transnaţională şi Interregională), precum şi prin alte programe europene.

Obiectivele DFE sunt: a. creşterea vizibilităţii Universităţii din Craiova ca actor instituţional în
atragerea de fonduri europene în plan regional, naţional şi european; b. formarea şi dezvoltarea
resurselor umane implicate în realizarea şi implementarea proiectelor europene; c. iniţierea,
promovarea şi consilierea colaborării inter şi multidisciplinare pentru realizarea şi implementarea
proiectelor europene; d. creşterea gradului de accesare a fondurilor europene în următoarea
perioadă programată de finanţare prin Fondul Social European, 2014-2020.

Organizare

DFE este condus de un Director, numit de Rector, după consultarea Consiliului de administraţie
al UCV. În activitatea desfăşurată de către Directorul DFE, acesta este consiliat şi beneficiază
de suportul tehnic al unui Secretar general DFE, numit prin decizie a Directorului DFE. DFE
are în subordine Unităţi de Accesare şi Implementare a Fondurilor Europene (UAIFE),
constituite prin decizie a directorului DFE la nivelul facultăţilor Universităţii din Craiova, câte
una la nivelul fiecărei facultăţi.

 

Documente: