DespreStrategieAlegeri UCvCalendar alegeri

 

Calendarul propriu al alegerilor pentru structurile și funcțiile de conducere la Universitatea din Craiova

Perioada

Activitatea

11.09- 13.09.2023

Depunerea candidaturilor pentru posturile de directori de  departament care se vacantează prin expirarea mandatelor

14.09-20.09. 2023

Alegerea directorilor de departament şi a consiliilor departamentelor

23.10-26.10.2023

 Depunerea candidaturilor pentru Consiliile facultăţilor

06.11-09.11.2023

 Alegerea Consiliilor facultăţilor

20.11-24.11.2023

 Depunerea candidaturilor pentru Senatul Universitar

04.12-05.12.2023

 Alegerea Senatului universitar

11.12-12.12.2023

 Depunerea candidaturilor pentru funcţia de rector

14.12.2023

18.12.2023

 Alegerea rectorului – turul I

 Alegerea rectorului – turul II

29.01-31.01.2024

 

 Depunerea candidaturilor pentru funcţia de preşedinte al Senatului universitar

05.02.2024

 

 Alegerea preşedintelui Senatului universitar

06.02-29.02. 2024

 Numirea prorectorilor, selectarea decanilor, numirea prodecanilor

 

Notă: Structurile și funcțiile de conducere nou alese își încep mandatul la expirarea mandatului structurilor și funcțiilor în exercițiu, conform legislației în vigoare.