DespreStrategieAlegeri UCv

Alegeri UCv

 

 

Alegeri 2019 - 2020

 

Calendarul propriu al alegerilor pentru structurile și funcțiile de conducere, stabilit în conformitate cu prevederile Legii nr.1/2011 și cu art. 19 al Metodologiei – cadru aprobată prin O.M. nr. 3751/2015:

 

Perioada

Activitatea

08.07.2019

   Desfăşurarea referendumului prevăzut de Legea nr.1/2011, privind modalitatea de desemnare a rectorului

15.07.2019

   În caz de invalidare, pentru lipsă de cvorum, a referendumului din 08.07.2019 se organizează un nou referendum

09.09- 13.09.2019

 Depunerea candidaturilor pentru posturile de directori de  departament care se vacantează prin expirarea mandatelor

16.09-20.09. 2019

   Alegerea directorilor de departament şi a consiliilor departamentelor

09.12-16.12.2019

   Depunerea candidaturilor pentru Consiliile facultăţilor

13.01-17.01.2020

   Alegerea Consiliilor facultăţilor

20.01-22.01.2020

   Depunerea candidaturilor pentru Senatul Universitar

27.01-31.01.2020

   Alegerea Senatului universitar

03.02-05.02.2020

   Depunerea candidaturilor pentru funcţia de preşedinte al Senatului universitar

06.02-12.02.2020

   Alegerea preşedintelui Senatului universitar (conform metodologiei va fi convocat Senatul nou ales)

13.02-17.02.2020

   Depunerea candidaturilor pentru funcţia de rector

18.02-28.02.2020

  Alegerea rectorului (se vor stabili date precise, în interiorul intervalului de Senatul nou ales)

09.03-30.04. 2020

   Numirea prorectorilor, selectarea decanilor, numirea prodecanilor