Catre pagina principala Sageata separare Departamente Academice Sageata separare Limbi Moderne Aplicate Sageata separare Activitatea ŞtiinţificăSageata separare Săptămâna Limbilor Străine

Săptămâna Limbilor Străine

 

În perioada 09-10 mai 2018, Departamentul de Limbi Moderne Aplicate din cadrul Universităţii din Craiova organizează a VI-a ediţie a Simpozionului Internaţional Săptămâna Limbilor Străine.

La orice nivel ar fi practicat actul de predare, acesta ar trebui să fie însoţit de dorinţa de formare a caracterelor tinerilor şi de îndrumare şi încurajare a acestora spre manifestarea sensibilităţii şi a aptitudinilor.

Studenţii participanţi la Simpozionul Internaţional Săptămâna Limbilor Străine, vor fi de la facultăţile cu profil nefilologic din cadrul Universităţii din Craiova,de la Universitatea Tehnică, Chişinău, din Republica Moldova şi de Universitatea din Vllora, Albania.Cu cele două universităţi menţionate, Departamentul de Limbi Moderne Aplicate are acorduri bilaterale, prin acestea încercând atât să extindem atât fenomenul internaţionalizării UCV, cât şi să promovâm conceptele şi valorile unui act didactic calitativ

Deschiderea oficială a evenimentului va avea loc, miercuri 09 mai, ora 10.00 la sediul INCESA.

Evenimentul va avea trei secţiuni: secţiunea de postere care are tematica Generaţia mea. Secţiunea power-point cu tematica Valorile umane şi secţiunea de prelegere publică cu tematica la alegere între Generaţia mea şi Valorile umane.

În prima zi, vor fi desfăşurate secţiunile de postere şi power-point. În ziua a doua a Simpozionului vor fi prezentate prelegerile publice în limbile străine studiate (franceză, engleză).

De asemenea, tot ca un element de noutate, am început semnarea de acorduri cu diferite licee şi colegii din ţară, ai căror liceeni vor participa indirect prin trimiterea materialelor lucrate la secţiunile de postere şi power-point. Este datoria noastră să prezentăm actualilor elevi, viitori studenţi, importanţa cunoaşterii unei limbi străine şi să ne facem cunoscute activităţile pe care le desfăşurăm în beneficiul lor şi să le demonstrăm o dată în plus că după finalizarea studiilor liceale pot să opteze cu prisosinţă pentru Universitatea din Craiova.

Toate prezentările de la toate secţiunile simpozionului vor fi publicate,în revista D.L.M.A.,” Studenţi fără frontiere”.

Simpozionul se va încheia cu festivitatea de premiere. Toţi participanţii la oricare dintre secţiunile acestui eveniment, vor primi diplome de participare şi totodată vor fi acordate premii pentru fiecare secţiune în parte.

 

 

În perioada 17-18 mai 2017, Departamentul de Limbi Moderne Aplicate din cadrul Universităţii din Craiova organizează a V-a ediţie a Simpozionului studenţesc Săptămâna Limbilor Străine, eveniment dedicat creativităţii studenţilor de la facultăţile nefilologice.

Evenimentul se înscrie în manifestările prilejuite de aniversarea celor 70 de ani ai Universităţii din Craiova.

Studenţii participanţi la Simpozionului Săptămâna Limbilor Străine vor fi de la facultăţile cu profil nefilologic din cadrul Universităţii din Craiova.

Deschiderea oficială a evenimentului va avea loc, miercuri 17 mai, ora 9.00 la  Facultatea de Educaţie Fizică şi Sport, Universitatea din Craiova.

Ziua de 17 mai continuă  cu prima secţiune a Simpozionului - Postere – unde studenţii grupaţi pe echipaje vor prezenta (în limba străină studiată: franceză, engleză, spaniolă) posterele lucrate. Anul acesta, posterele vor respecta următoarea tematică: Anul european pentru dezvoltare: 1. Ţări în curs de dezvoltare, 2. Pieţe emergente, 3. Liberalism∕libertinism, 4. U.E. – evoluţie sau involuţie? Fiecare echipaj va desemna un membru pentru prezentarea posterului, iar comisiile de evaluare vor fi formate din profesori de la Departamentul de Limbi Moderne Aplicate. Procentajul acordat va fi: 30% abilităţile practice şi 70% competenţele lingvistice. Toate prezentările studenţilor vor fi publicate, sub coordonarea profesorilor de la Departamentul de Limbi Moderne Aplicate, într-un volum dedicat Săptămânii Limbilor Străine. În a doua parte a zilei, vor fi vizionate momente în care domeniul de studiu al fiecărei facultăţi îşi va găsi reprezentarea într-un mod inovator şi creativ.

În a doua zi a evenimentului, pe 18 mai, va avea loc simularea examenelor pentru certificarea  competenţelor lingvistice: DELF, IELTS.

Simpozionul se va încheia cu festivitatea de premiere. Toţi studenţii participanţi la oricare dintre secţiunile acestui eveniment, vor primi diplome de participare şi totodată vor fi acordate premii pentru fiecare secţiune în parte.

 

Director de Departament,

Conf. univ. Dr. Anca Păunescu