CercetareUnități CDIStațiuni CDISCDP RM Valcea

Statiunea de Cercetare-Dezvoltare pentru Pomicultura (SCDP) Valcea

 

Scurtă descriere:

  • dispune de un fond funciar de aproximativ 126 ha teren. Activitatea didactica derulata cu studenti de la ciclurile de masterat si doctorat se combina armonios cu cea de cercetare (fundamentala si aplicativa), dezvoltare tehnologica si inovare. Domeniile vizate sunt pomicultura si protecția mediului pentru care sunt oferite inclusiv servicii de consultanță.  De asemenea, SCDP Valcea deruleaza activitati in scopul producerii, multiplicarii și comercializarii de material săditor pomicol din categorii biologice superioare de nuc, alun, castan comestibil, măr și prun.

 

Misiunea și scopul SCDP Vâlcea:

SCDP Vâlcea este o unitate de Cercetare – Dezvoltare care are misiunea de relansare şi modernizare a pomiculturii româneşti, în general şi a pomiculturii din regiunea Oltenia, în special, de integrare şi aliniere a acestui domeniu, în plan ştiinţific şi economic la Uniunea Europeană, cu respectarea cerinţelor comunitare şi asigurarea unei competitivitaţi internaţionale a produselor pomicole, a celor bioenergetice şi de protecţie a mediului. Scopul activitaţii SCDP Vâlcea este de a asigura baza ştiinţifică, biologică şi tehnologică în masură să contribuie la modernizarea pomiculturii româneşti şi să asgure pregătirea şi formarea profesională a studenţilor, masteranzilor şi doctoranzilor în acest domeniu.

 

Direcțiile de cercetare:

  1. Variabilitate genetică şi mecanismele de transmitere a caracterelor în descendenţă la plantele pomicole;
  2. Ameliorarea genetică a plantelor pomicole şi dendrologice;
  3. Conservarea resurselor genetice la plantele pomicole;
  4. Producerea materialului săditor pomicol din categorii biologice superioare;
  5. Sisteme de culturi şi tehnologii moderne şi eficiente;
  6. Evaluarea soiurilor şi a portaltoilor pentru diferite zone de cultură;
  7. Evaluarea şi combaterea integrată a bolilor şi dăunătorilor;
  8. Evaluarea şi utilizarea eficientă a resurselor de mediu (detalii)

 

Detalii: