CercetareUnități CDIStațiuni CDIPrezentare

Stațiuni CDI -Prezentare

 

Statiunea Didactica (SD) Banu-Maracine are ca obiect de activitate instruirea practica a studentilor facultatilor de Agronomie, respectiv Horticultura din UCV, in paralel cu activitati de cercetare-dezvoltare derulate de cadrele didactice si cercetatorii din cele doua facultati. Structura statiunii pe ferme, dintre care un centru de cercetare-crama si o mica ferma viticola, asigura implementarea si valorificarea rezultatelor cercetarilor intreprinse precum si exploatarea economico-profitabila a terenurilor agricole detinute.

 

Statiunea de Cercetare-Dezvoltare Agricola (SCDA) Caracal detine o suprafata agricola de circa 2500 ha, care ofera conditii specifice pentru derularea de activitati de cercetare fundamentala si aplicativa in vederea producerii de seminte si material saditor din categorii biologice superioare. Sectorul de dezvoltare asigura conditii specifice de transfer al rezultatelor cercetarii catre cele 2 ferme de productie vegetala, respectiv 3 sectoare auxiliare ce reprezinta componenta de valorificare a rezultatelor cercetarii derulate la SCDA Caracal.

 

Statiunea de Cercetare-Dezvoltare pentru Pomicultura (SCDP) Valcea dispune de un fond funciar de aproximativ 126 ha teren. Activitatea didactica derulata cu studenti de la ciclurile de masterat si doctorat se combina armonios cu cea de cercetare (fundamentala si aplicativa), dezvoltare tehnologica si inovare. Domeniile vizate sunt pomicultura si protecția mediului pentru care sunt oferite inclusiv servicii de consultanță.  De asemenea, SCDP Valcea deruleaza activitati in scopul producerii, multiplicarii și comercializarii de material săditor pomicol din categorii biologice superioare de nuc, alun, castan comestibil, măr și prun.