CercetareUnități CDICentre de cercetarePrezentare

Centre de cercetare - Prezentare

 

Un centru de cercetare ştiinţifică cuprinde unul sau mai multe laboratoare, are un statut propriu si este condus de un director.

În funcţie de obiectivele propuse, se pot asimila cu centrele de cercetare şi următoarele structuri care pot să fie create la nivelul universităţii:

  • centrele de expertizare şi consultanţă;
  • centrele de inovare şi transfer tehnologic;
  • centrele de sprijin pentru activitatea de experimentare sau producţie de prototipuri;
  • centrele de promovare a educaţiei ştiinţifice;
  • centrele de cooperare ştiinţifică, tehnologică şi de creaţie ştiinţifică cu universităţi şi instituţii de cercetare din ţară şi din străinătate.

Obţinerea statutului de centru de cercetare recunoscut la nivelul UCv , afiliate la facultati, presupune parcurgerea unei proceduri de infiintare a centrului.