CercetareUnități CDICentre de cercetareCentre de cercetare afiliate la facultăți

Centre de cercetare afiliate la facultăți

 

 

Domeniul de cercetare: MATEMATICA SI STIINTE ALE NATURII

Facultatea de Stiinte

 • Centrul de cercetare interdisciplinara si implementarea materialelor
 • Fizica teoretica
 • Cercetari avansate in informatica aplicata
 • Centrul de cercetare in inteligenta aplicata "Nicolae Tandareanu"
 • Centrul de analiza neliniara si aplicatii
 • Centrul de cercetare chimie analitica
 • Centrul de cercetare chimie aplicata
 • Centrul de cercetare electrochimie si coroziune
 • Centrul de cercetare si educatie in astronomie, ASTROED
 • Centrul de cercetare-inovare in turism regional
 • Centrul de cercetare, educatie si promovare a matematicii in stiinta, tehnica si societate, CCEPM

 

Domeniul de cercetare: STIINTE INGINERESTI

Facultatea de Automatica, Calculatoare si Electronica

 • Automatica neliniara. Stabilitate si oscilatii
 • Dezvoltare de aplicatii multimedia
 • Sisteme electronice avansate
 • Mecatronica si robotica

Facultatea de Agronomie

 •   Centrul de cercetare si consultanta agricola Caracal, CONSAGRI
 •  Centrul de cercetare pentru cultura pajistilor, conservarea biodiversitatii si agroturism (Preajba–Rânca), BIOPAJ
 •    Centrul de cercetare pentru valorificarea terenurilor nisipoase din Oltenia, AGROTIMB
 •    Centrul de cercetare pentru masuratori terestre si cadastru, MTC

Facultatea de Horticultura

 •  Baza de cercetare cu utilizatori multipli – baza de cercetare pentru monitorizarea indicatorilor ecologici si bioeconomici ai unor specii horticole la nivel zonal, BCUM
 •   Conservarea si valorificarea resurselor ecologice, CVRE
 •   Centru de cercetare pentru calitatea si siguranta alimentelor, CASIALIM
 •   Biologie de frontiera si astrobiologie, BFASTRO

Facultatea de Inginerie Electrica

 •   Centrul de cercetari in domeniul ingineriei aerospatiale, CERDIAS
 •   Electrotehnica in transporturi si sisteme de energie, ELTRES
 •   Inginerie electrica, electroenergetica si tehnologii ecologice, IEETE
 •   Sisteme electromecanice complexe si calitatea energiei, SEMEQ

Facultatea de Mecanica

 •    Inginerie mecanica
 •    Centrul de cercetare pentru tehnologii si materiale avansate
 •   Materiale compozite pentru structuri statice, dinamice si biofunctionale fabricate prin metalurgia pulberilor si tehnologii conexe, ComIng

 

Domeniul de cercetare: STIINTE UMANISTE SI ARTE

Facultatea de Litere

 •   Centrul de cercetari si studii inter - si transdisciplinare, STUDITrans
 •   Centrul de cercetare stiintifica comunicare, media, opinie publica, CCSMOP
 •   Limbaje artistice identitare in contemporaneitate, LAIC
 •   Diversitate lingvistica si practici discursive identitare, PRAXLingua
 •   Centrul de cercetari argotologice, CeCArg
 •  Centrul de studii antropologice si literare asupra imaginarului, creativitatii si limbajelor moderne si contemporane, Antropo-Lit

Facultatea de Teologie

 •   Centrul de studii teologice si interreligioase, CSTI

Departamentul pentru Pregatirea Personalului Didactic

 •    Centrul de cercetari psihopedagogice, CCPP

 

Domeniul de cercetare: STIINTE SOCIALE

Facultatea de Drept

 •   Centrul de cercetari juridice fundamentale, CCJF
 •   Asociatia „Centrul de studii si cercetari de drept privat”, CSCDPC
 •   Centrul de stiinte admnistrative si politici publice, CSAPP

Facultatea de Economie si Administrarea Afacerilor

 •   Centrul de cercetari in economie si administrarea afacerilor, CCEAF
 •   Centrul de cercetare pentru inteligenta  computationala in  economie si afaceri, CIBEC
 •   Centrul de cercetari bancare si financiare, CEBAFI

Facultatea de Stiinte Sociale

 •   Centrul de studii asupra imaginarului si rationalitatii "Mircea Eliade", CSIR
 •   Centrul de studii istorice din Craiova, CSIC
 •   Centrul de studii politice post-comuniste, CESPO
 •   Centru de cercetari sociale si dezvoltare durabila, CCSDD
 •   Centrul de cercetari filosofice, CEFI
 •   Centrul de studii interdisciplinare "Interculturalitate si intercunoastere"

 

Domeniul de cercetare: STIINTELE SPORTULUI si EDUCATIEI FIZICE

Facultatea de Educatie Fizica si Sport

 •   Centrul de studiu si cercetare a motricitatii umane