Catre pagina principala Sageata separare Cercetare Sageata separare Unități CDI Sageata separare Centre de cercetare Sageata separare Centre de cercetare afiliate la facultăți

Centre de cercetare afiliate la facultăți

 

 

Domeniul de cercetare: MATEMATICA SI STIINTE ALE NATURII

Facultatea de Stiinte

 • Centrul de cercetare interdisciplinara si implementarea materialelor
 • Fizica teoretica
 • Cercetari avansate in informatica aplicata
 • Centrul de cercetare in inteligenta aplicata "Nicolae Tandareanu"
 • Centrul de analiza neliniara si aplicatii
 • Centrul de cercetare chimie analitica
 • Centrul de cercetare chimie aplicata
 • Centrul de cercetare electrochimie si coroziune
 • Centrul de cercetare si educatie in astronomie, ASTROED
 • Centrul de cercetare-inovare in turism regional
 • Centrul de cercetare, educatie si promovare a matematicii in stiinta, tehnica si societate, CCEPM

 

Domeniul de cercetare: STIINTE INGINERESTI

Facultatea de Automatica, Calculatoare si Electronica

 • Automatica neliniara. Stabilitate si oscilatii
 • Dezvoltare de aplicatii multimedia
 • Sisteme electronice avansate
 • Mecatronica si robotica

Facultatea de Agronomie

 •   Centrul de cercetare si consultanta agricola Caracal, CONSAGRI
 •  Centrul de cercetare pentru cultura pajistilor, conservarea biodiversitatii si agroturism (Preajba–Rânca), BIOPAJ
 •    Centrul de cercetare pentru valorificarea terenurilor nisipoase din Oltenia, AGROTIMB
 •    Centrul de cercetare pentru masuratori terestre si cadastru, MTC

Facultatea de Horticultura

 •  Baza de cercetare cu utilizatori multipli – baza de cercetare pentru monitorizarea indicatorilor ecologici si bioeconomici ai unor specii horticole la nivel zonal, BCUM
 •   Conservarea si valorificarea resurselor ecologice, CVRE
 •   Centru de cercetare pentru calitatea si siguranta alimentelor, CASIALIM
 •   Biologie de frontiera si astrobiologie, BFASTRO

Facultatea de Inginerie Electrica

 •   Centrul de cercetari in domeniul ingineriei aerospatiale, CERDIAS
 •   Electrotehnica in transporturi si sisteme de energie, ELTRES
 •   Inginerie electrica, electroenergetica si tehnologii ecologice, IEETE
 •   Sisteme electromecanice complexe si calitatea energiei, SEMEQ

Facultatea de Mecanica

 •    Inginerie mecanica
 •    Centrul de cercetare pentru tehnologii si materiale avansate
 •   Materiale compozite pentru structuri statice, dinamice si biofunctionale fabricate prin metalurgia pulberilor si tehnologii conexe, ComIng

 

Domeniul de cercetare: STIINTE UMANISTE SI ARTE

Facultatea de Litere

 •   Centrul de cercetari si studii inter - si transdisciplinare, STUDITrans
 •   Centrul de cercetare stiintifica comunicare, media, opinie publica, CCSMOP
 •   Limbaje artistice identitare in contemporaneitate, LAIC
 •   Diversitate lingvistica si practici discursive identitare, PRAXLingua
 •   Centrul de cercetari argotologice, CeCArg
 •  Centrul de studii antropologice si literare asupra imaginarului, creativitatii si limbajelor moderne si contemporane, Antropo-Lit

Facultatea de Teologie

 •   Centrul de studii teologice si interreligioase, CSTI

Departamentul pentru Pregatirea Personalului Didactic

 •    Centrul de cercetari psihopedagogice, CCPP

 

Domeniul de cercetare: STIINTE SOCIALE

Facultatea de Drept

 •   Centrul de cercetari juridice fundamentale, CCJF
 •   Asociatia „Centrul de studii si cercetari de drept privat”, CSCDPC
 •   Centrul de stiinte admnistrative si politici publice, CSAPP

Facultatea de Economie si Administrarea Afacerilor

 •   Centrul de cercetari in economie si administrarea afacerilor, CCEAF
 •   Centrul de cercetare pentru inteligenta  computationala in  economie si afaceri, CIBEC
 •   Centrul de cercetari bancare si financiare, CEBAFI

Facultatea de Stiinte Sociale

 •   Centrul de studii asupra imaginarului si rationalitatii "Mircea Eliade", CSIR
 •   Centrul de studii istorice din Craiova, CSIC
 •   Centrul de studii politice post-comuniste, CESPO
 •   Centru de cercetari sociale si dezvoltare durabila, CCSDD
 •   Centrul de cercetari filosofice, CEFI
 •   Centrul de studii interdisciplinare "Interculturalitate si intercunoastere"

 

Domeniul de cercetare: STIINTELE SPORTULUI si EDUCATIEI FIZICE

Facultatea de Educatie Fizica si Sport

 •   Centrul de studiu si cercetare a motricitatii umane