Catre pagina principala Sageata separare Cercetare Sageata separare Unități CDI Sageata separare Centre de cercetareSageata separare Centre de cercetare afiliate la facultăți

Centre de cercetare afiliate la facultăți

 

Domeniu de cercetare

Denumire centru de cercetare

Afiliere facultati UCv

MATEMATICA SI STIINTE ALE NATURII

Centrul de cercetare interdisciplinară şi implementarea materialelor

   Stiinte

Fizica teoretică

Cercetări avansate în informatică aplicată

Centrul de cercetare în inteligenţă aplicata "Nicolae Tandareanu"

Centrul de analiză neliniară şi aplicaţii

Centrul de cercetare chimie analitică

Centrul de cercetare chimie aplicată

Centrul de cercetare electrochimie şi coroziune

Centru de cercetare şi educaţie în astronomie, ASTROED

Centrul de cercetare-inovare în turism regional

Centru de cercetare, educatie si promovare a matematicii in stiinta, tehnica si societate, CCEPM

STIINTE INGINERESTI

Automatica neliniara. Stabilitate si oscilatii

   Automatica, Calculatoare si Electronica

Dezvoltare de aplicatii multimedia

Sisteme electronice avansate

Mecatronică şi robotică

Centru de cercetare şi consultanţă agricolă Caracal, CONSAGRI

   Agronomie

Centru de cercetare pentru cultura pajiştilor, conservarea biodiversităţii şi agroturism (Preajba–Rânca), BIOPAJ

Centru de cercetare pentru valorificarea terenurilor nisipoase din Oltenia, AGROTIMB

Centru de cercetare pentru masuratori terestre si cadastru, MTC

Baza de cercetare cu utilizatori multipli – baza de cercetare pentru monitorizarea indicatorilor ecologici şi bioeconomici ai unor specii horticole la nivel zonal, BCUM

   Horticultura

Conservarea şi valorificarea resurselor ecologice, CVRE

Centru de cercetare pentru calitatea si siguranta alimentelor, CASIALIM

Biologie de frontieră şi astrobiologie, BFASTRO

Centrul de cercetări în domeniul ingineriei aerospaţiale, CERDIAS

   Inginerie    Electrica

Electrotehnica în transporturi şi sisteme de energie, ELTRES

Inginerie electrică, electroenergetică şi tehnologii ecologice, IEETE

Sisteme electromecanice complexe si calitatea energiei, SEMEQ

Inginerie mecanică

   Mecanica

Centrul de cercetare pentru tehnologii si materiale avansate

Materiale compozite pentru structuri statice, dinamice si biofunctionale fabricate prin metalurgia pulberilor si tehnologii conexe, ComIng

STIINTE UMANISTE si ARTE

Centrul de cercetari si studii inter - si transdisciplinare, STUDITrans

   Litere

Centrul de cercetare stiintifica comunicare, media, opinie publica, CCSMOP

Limbaje artistice identitare in contemporaneitate, LAIC

Diversitate lingvistica si practici discursive identitare, PRAXLingua

Centrul de cercetari argotologice, CeCArg

Centrul de studii antropologice si literare asupra imaginarului, creativitatii si limbajelor moderne si contemporane, Antropo-Lit

Centru de studii teologice şi interreligioase, CSTI

   Teologie

Centru de cercetari psihopedagogice, CCPP

   DPPD

STIINTE SOCIALE

Centrul de cercetari juridice fundamentale, CCJF

   Drept

Asociatia „Centrul de studii şi cercetări de drept privat”, CSCDPC

Centrul de ştiinţe admnistrative şi politici publice, CSAPP

Centrul de cercetări în economie şi administrarea afacerilor, CCEAF

   Economie si Administrarea Afacerilor

Centrul de cercetare pentru inteligenţă  computaţională în  economie si afaceri, CIBEC

Centrul de cercetari bancare si financiare, CEBAFI

Centrul de studii asupra imaginarului si rationalitatii "Mircea Eliade", CSIR

Stiinte Sociale

Centrul de studii istorice din Craiova, CSIC

Centrul de studii politice post-comuniste, CESPO

Centru de cercetări sociale şi dezvoltare durabilă, CCSDD 

Centrul de cercetări filosofice, CEFI

Centrul de studii interdisciplinare "Interculturalitate şi intercunoaştere"

STIINTE SPORTULUI si EDUCATIEI FIZICE

Centru de studiu si cercetare a motricitatii umane

Educatie Fizica si Sport