CercetareUnități CDI

 

Unităși Cercetare – Dezvoltare – Inovare (CDI)

 

 

In conformitate cu Regulamentul privind organizarea si coordonarea activitatii de cercetare stiintifica, aceasta se desfasoara in cadrul urmatoarelor structuri CDI ale UCV:

 

-     Infrastructura de Cercetare pentru Stiinte Aplicate - INCESA

 

-     centre de cercetare recunoscute la nivelul UCV

 

-     staţiuni CDI si microproducţie

 

-     alte infrastructuri CDI de pe platforma ERRIS.