Servicii Administrative Direcţia Generală Administrativă Direcţia Achiziţii Publice Regulament de Organizare și Funcționare

Regulament de Organizare și Funcționare

Direcţia de Achiziţii Publice îndeplineşte, în condiţiile legii, următoarele atribuţii principale: pdf