Chestionar privind satisfactia profesionala si performanta in activitatea CDI

Chestionar privind satisfactia profesionala si performanta in activitatea CDI

Universitatea POLITEHNICA din Bucuresti, in parteneriat cu Institutul Național de Cercetare Dezvoltare pentru Microtehnologie IMT București, Institutul National de Cercetare Dezvoltare pentru Mecatronica și Tehnica Măsurarii, Institutul Național de Cercetare Dezvoltare pentru Textile și Pielărie, Institutul Național de Cercetare Dezvoltare în Domeniul Patologiei și Științelor Biomedicale Victor Babeș, Institutul Național de Cercetare Dezvoltare în Informatică, Institutul de Cercetare și Proiectare Tehnologică pentru Construcții de Mașini, implementează proiectul cu titlul „Metode avansate de monitorizare si crestere a performantelor in cariera de cercetare".

Unul dintre obiectivele proiectului vizează și elaborarea unui proiect de strategie privind managementul resurselor umane din domeniul CDI.

Pentru ca propunerile si directiile de actiune rezultate sa reflecte realitatea mediului organizational de cercetare-dezvoltare si inovare din Romania, ne-am propus realizarea unei anchete pe bază de chestionar.

Vă solicitam, asadar, sa sprijiniti demersul nostru de colectare a datelor prin distribuirea chestionarului care poate fi autoadministrat online. 
Chestionarul poate fi accesat prin click pe linkul de mai jos:

Chestionar privind satisfactia profesionala si performanta in activitatea CDI

Chestionarul se adreseaza cercetatorilor, personalului academic din universitati, doctoranzilor, precum si reprezentantilor mediului privat care desfasoara activitati de cercetare-dezvoltare. Am aprecia daca ati redirecționa acest email către colegi ai dumneavoastră din categoriile mentionate.

Chestionarul va fi deschis pana la data de 28 februarie 2018.

Știri@UCV 14.02.2018