Conferința Finală Proiect

Conferința Finală Proiect

 

Comunicat

 

Vă invităm să participaţi la Conferința Finală a proiectului „Investigarea oportunităților de reducere a utilizării rețelei TEN-T în regiunea transfrontalieră România-Bulgaria prin optimizarea transportului de mărfuri și pasageri și dezvoltarea unui mecanism comun de imbunatatire a conexiunilor intermodale", cod proiect: 15.1.1.010, cod e-MS: ROBG-2, care se va desfăşura la Craiova, joi, 25 ianuarie 2017, începând cu ora 11:30, la sediul INCESA, Sala de Consiliu, etaj al II-lea, B-dul Decebal 97.

Universitatea din Craiova, prin Facultatea de Mecanică  (coordonând un consorțiu din care fac parte I.P.A. şi M&A Expert Craiova) a dezvoltat studii şi cercetări de specialitate, alături de Asociația Municipiilor Dunărene „Dunărea" (Bulgaria) şi Fundaţia „Grupul de Iniţiativă Ecologică şi Dezvoltare Durabilă” - G.I.E.D.D (România), pentru implementarea proiectului Intermodal CBC, având drept scop atât optimizarea transportului de marfuri şi pasageri, cât şi dezvoltarea unui mecanism comun destinat facilitării conectării nodurilor secundare/terțiare la infrastructura TEN-T în aria transfrontalieră în România – Bulgaria.

În cadrul proiectului a fost elaborat un studiu al situaţiei existente a nodurilor intermodale şi o evaluare a posibilităţilor de dezvoltare viitoare: „Studiu preliminar asupra stadiului curent al nodurilor intermodale şi capacităţii acestora de a dezvolta reţeaua TEN-T în partea română a zonei transfrontaliere România-Bulgaria, cu menirea de a reflecta cât mai fidel situaţia infrastructurii de transport rutier, naval, feroviar şi aerian în zona de frontiera Ro-BG”.

De asemenea, a fost elaborată o  Strategie comună RO-BG privind consolidarea rețelei TEN-T prin îmbunătățirea capacității nodurilor intermodale, dezvoltare a unor mecanisme comune de acţiune în zona de frontieră. 

 

FACULTATEA DE MECANICĂ DIN CRAIOVA

Prof. univ. dr. ing. Ilie DUMITRU

107, CALEA BUCUREŞTI, CRAIOVA  RO-200478, Dolj

Tel. +40.251.54.37.39    Fax:+40.251.41.66.30

www.mecanica.ucv.ro

Proiecte@UCV 23.01.2018