Intermodal CBC

Intermodal CBC

Facultatea de Mecanică a Universităţii din Craiova (coordonând un consorțiu din care face parte I.P.A. Craiova şi M&A Expert) dezvoltă studii şi cercetări de specialitate, alături de Asociația Municipiilor Dunărene „Dunărea” (Bulgaria) şi Fundaţia „Grupul de Iniţiativă Ecologică şi Dezvoltare Durabilă” - G.I.E.D.D (România), pentru implementarea proiectului Intermodal CBC, având drept scop atât optimizarea transportului de mărfuri şi pasageri  cât şi  dezvoltarea unui mecanism comun destinat facilitării conectării nodurilor secundare/terțiare la infrastructura TEN-T în aria transfrontalieră în România – Bulgaria.

În cadrul proiectului, a fost elaborat un studiu preliminar al situaţiei existente a nodurilor intermodale şi o evaluare a posibilităţilor de dezvoltare viitoare: „Studiu preliminar asupra stadiului curent al nodurilor intermodale şi capacităţii acestora de a dezvolta reţeaua TEN-T în partea română a zonei transfrontaliere România-Bulgaria; a cărui dezbatere va fi realizată în timpul meselor rotunde, cu menirea de a reflecta cât mai fidel situaţia infrastructurii de transport rutier, naval, feroviar şi aerian în zona de frontieră Ro-BG.

De asemenea, a fost elaborată o  Strategie comună RO-BG privind consolidarea rețelei TEN-T prin îmbunătățirea capacității nodurilor intermodale, dezvoltare a unor mecanisme comune de acţiune în zona de frontieră. 

Relevăm importanța consultării administraţiei publice centrale şi locale, a instituţiilor de specialitate, mediului de cercetare şi a celui universitar pentru finalizarea strategiei şi sustenabilitatea soluţiilor incluse în propunerea de strategie de dezvoltare a unor mecanisme comune de acţiune în zona de frontieră.

În acest context, în această perioadă se organizează patru consultări publice sub forma unor mese rotunde, doua mese rotunde în România (Giurgiu şi Craiova) şi două mese rotunde în Bulgaria (Ruse şi Vidin) pentru prezentarea rezultatelor şi consultarea tuturor actorilor implicați, astfel că:

Vă invităm să participaţi la Masa rotundă care se va desfăşura la Craiova, marţi, 05.12.2017, începând cu ora 10 la sediul INCESA al Universităţii din Craiova, Sala de Consiliu, etaj 2, B-dul Decebal 97.

 

FACULTATEA DE MECANICĂ DIN CRAIOVA

Proiecte@UCV 05.12.2017