Retenția studenților filologi cu risc de abandon: soluții integrate

Retenția studenților filologi cu risc de abandon: soluții integrate

Facultatea de Litere a Universităţii din Craiova derulează proiectul Retenția studenților filologi cu risc de abandon: soluții integrate, în perioada  16octombrie 2017-16 octombrie 2019.

 

Grupul țintă este format din 360 de studenți, anul I (180 de studenți în anul universitar 2017/2018 și 180 în anul 2018/2019), din domeniile limbă și literatură și limbi moderne aplicate,  cu risc de abandon școlar.

În cei doi ani de implementare, studenții vor beneficia de: cursuri remediale abordate dintr-o perspectivă multidisciplinară și interactivă, sesiunile de consiliere profesională și orientare în carieră, activități de dezvoltare a competențelor socio-emoționale, activități de îndrumare și sprijin pentru optimizarea procesului de învățare, activități de coaching și dezvoltare personală: autocunoaștere, voluntariat, educație continuă și antreprenoriat.

De asemenea,  un număr de 120 de studenți (60/an) vor efectua de vizite de studii la organizații relevante pentru programele de studii oferite de Facultatea de Litere, atât în Craiova, cât și în alte orașe universitare, pentru a-i familiariza cu cerințele actuale de pe piața muncii.

 

Retenția studenților filologi cu risc de abandon: soluții integrate este parte din Proiectul privind Învățământul Secundar (ROSE) finațat din Schemei de Granturi Necompetitive pentru Universități.

Acord de grant nr.23 /SGU/NC/I/16.10.2017.

 

Mai multe detalii despre ROSE, aici.

 

Manager proiect,

lect. univ. dr. Ilona Bădescu

Contact:

conf. univ. dr. Carmen Banța

Tel. 0745567724

 

Proiecte@UCV 28.11.2017