Proiectul

Proiectul "A Chance For Development"

Proiect: “A Chance for Development”

e-MS code: ROBG-176

Project code: 16.4.2.087

 

 

 

 

Anunț

privind începerea activităților de formare profesională a grupului țintă

A CHANCE FOR DEVELOPMENT - 25 octombrie 2017

 

Echipa de implementare a proiectului A CHANCE FOR DEVELOPMENT aduce la cunoștința publicului țintă șia persoanelor interesate de evoluția proiectului că, începând cu 1 noiembrie, la Universitatea din Craiova se vor desfășura cursurile de:

  • limba bulgară
  • limba engleză
  • Formator
  • Asistent relații publice și de comunicare

 

De asemenea, după finalizarea cursurilor menționate, în cadrul aceluiași proiect, se va derula o nouă serie de cursuri postuniversitare de formare profesională continuă și perfecționare.

 

Pentru mai multe informații, vă rugăm sa accesați site-ul http://robgcareers.ucv.ro/index.php/ro/.

 

 

 

Manager de proiect,                               

Lect.dr. Mihaela Tinca Udriștioiu

0723533117                                           

mihaela_udristoiu@yahoo.com 

                           

Manager relații publice și comunicare,

Conf. dr. Carmen Banța

0721963838    

carmenbanta74@yahoo.com

 

Proiectul este implementat de către Universitatea din Craiova, în parteneriat cu Academia de Științe Economice D.A. Tsenov și Regional Development Foundation în perioada mai 2017- aprilie 2019.

 

Proiectul „O șansă pentru dezvoltare” este cofinanțat de Uniunea Europeană din Fondul European de Dezvoltare Regională în cadrul Programului Interreg V-A România-Bulgaria.

 

 

 

 

Proiecte@UCV 25.10.2017