Conversie profesionala in limba si literatura engleza

Conversie profesionala in limba si literatura engleza

În atenția candidaților la programul de conversie profesională în limba și literatura engleză

 

Universitatea din Craiova, prin Facultatea de Litere, Departamentul de Studii Anglo-Americane și Germane, organizează Programul de conversie profesională în Limba și literatura engleză, cu durata de 4 semestre (120 credite). Programul este întemeiat pe Ordinul M.E.C.T.S. nr. 6139/2012, se adresează cadrelor didactice din învăţământul preuniversitar care au diplomă de licenţă şi se va finaliza prin examen de absolvire, în urma căruia se va obţine Diploma de conversie profesională în Limba și literatura engleză. Diploma atestă obţinerea unei noi specializări şi conferă titularului dreptul de a ocupa posturi de profesor de limba și literatura engleză.

Taxa de școlarizare este de 1400 lei pe semestru.

Înscrierea candidaților se va face în perioada 11-15 septembrie 2017.

Dosarul de înscriere va conține următoarele documente:

 • Dosar mapă; 
 • Cerere de înscriere tip (se ia de la Secretariat în momentul înscrierii);
 • Diploma de bacalaureat;
 • Diploma de licenţă sau adeverinţa de licenţă (numai pentru absolvenţii 2017);
 • Foaia matricolă facultate / suplimentul la diplomă;
 • Certificatul de naştere;
 • Buletin de identitate / Carte de identitate;
 • Adeverinţă medicală eliberată de cabinetele medicale şcolare sau medicul de familie (cu specificaţia medicului "apt pentru facultate");
 • Chitanţa doveditoare a achitării taxei de înscriere la concursul de admitere;
 • Adeverință de salariat, care să ateste statutul de cadru didactic în învățământul preuniversitar al candidatului (titular sau suplinitor).
 • Procură notarială pentru împuternicit (în cazul în care candidatul nu se prezintă personal la înscriere) - original.

 

Decan,                                                                                

          Conf .univ.dr. Anamaria Magdalena PREDA    

 

Director Departament,

          Lect.univ. dr. Sorin Cazacu

Știri@UCV 05.09.2017