Proiectul

Proiectul "O Şansă Pentru Dezvoltare"

 

O ȘANSĂ PENTRU DEZVOLTARE”

e-MS code: ROBG-176, Cod proiect 16.4.2.087

 

 

 

Proiectul este implementat in cadrul programului de cooperare transfrontaliera Romania- Bulgaria si se incadreaza in Obiectivul specific 4.1 Încurajarea integrării zonei transfrontaliere în ceea ce privește ocuparea forței de muncă și mobilitatea forței de muncă.

Managerul de proiect: lect. dr. Mihaela Tinca Udristioiu

Proiectul va fi implementat in parteneriat de catre:

 • Universitatea din Craiova (lider si initiator de proiect),
 • Academia de Stiinte Economice D.A. Tsenov  (partener din Bulgaria).
 • ONG-ul Regional Development Foundation (partener din Bulgaria).

Valoarea totala a proiectului este de 648.094,73 euro, impartiti dupa cum urmeaza:

 • Universitatea din Craiova 509.600,78 euro;
 • Academia de Stiinte Economice D.A. Tsenov 73.294,20 euro;
 • ONG-ul Regional Development Foundation 65.199,75 euro.

Contribuția proprie este în cotă de 2%, ceea ce face ca Universitatea din Craiova să contribuie la finanțarea acestui proiect cu 10.192,02 euro. European Regional Development Fund (ERDF) finanțează 85% din cheltuielile eligibile ale proiectului, iar bugetul statului  finanțează 13% din totalul acestor cheltuieli.

Proiectul "O șansă pentru dezvoltare" vizează creșterea capacității de angajare prin dezvoltarea abilităților profesionale și asigurarea unei mai bune comunicări între angajator și persoanele care caută un loc de muncă în județele Dolj, Vidin și Veliko Tarnovo. Prioritatea sa este includerea pe piața muncii a studenților și a absolvenților de învățământ superior din regiunea de implementare a proiectului.

Obiectivul general al proiectului: creșterea gradului de ocupare a forței de muncă prin dezvoltarea competențelor profesionale ale lucrătorilor și prin asigurarea unui contact între angajator și șomer.

 

Activități incluse:

 • Informarea și promovarea proiectului,
 • Selectarea grupului țintă: vor fi selectate 400 de persoane (300 din România și 100 din Bulgaria)
 • Formarea profesională a grupului țintă in domeniile: optica si optometrie, radioterapie, poluare si protectia mediului, acustica si audiometrie, analize fizico-chimice in domeniul protectiei mediului, limba engleza, limba romana, informatica, competente antreprenoriale, formator, PR si asistent de comunicare, manager de proiect, sisteme informatice geografice,
 • Crearea unui centru româno-bulgar pentru carieră și recrutare
 • Realizarea unui site interactiv
 • Organizarea de întâlniri tematice între angajatori și persoane aflate în căutarea unui loc de muncă,
 • Vizite de lucru ale studenților și profesorilor la potențiali angajatori din Bulgaria și România.

 

Rezultate așteptate:

 • 12 cursuri de inițiere și formare profesională desfasurate (din care 6 postuniversitare – acreditate de catre Ministerul Educatiei Nationale),
 • 1 site web interactiv,
 • 1 târg de locuri de muncă,
 • 400 participanți la inițiative locale comune și de ocupare a forței de muncă,
 • 300 participanți la programe comune de educație și formare profesională, dotarea bazei materiale a cursurilor postuniversitare dezvoltate de Facultatea de Stiinte din cadrul Universitatii din Craiova cu aparatura performanta.

Proiecte@UCV 14.06.2017