Facilitarea învățării în mediul școlar

Facilitarea învățării în mediul școlar

Universitatea din Craiova prin Departamentul pentru Pregătirea Personalului Didactic, Centrul de Cercetări PsihoPedagogice anunță Conferința Internațională Facilitarea învățării în mediul școlar: strategii, instrumente, parcursuri creative/ Faciliter l’apprentissage en milieu scolaire: stratégies, instruments, parcours créatifs, ediţia I, în perioada 17-18 iunie, în sala 444, la sediul central al Universității din Craiova.

Deschisă unui public ce evoluează în lumea școlii și/sau a cercetării, această manifestare științifică propune o dezbatere legată de aportul concret al strategiilor de învățare la procesul instructiv educativ, desfășurat în situații reale într-un grup de elevi sau de studenți coordonați.

Se propune nu doar o „reflecție asupra acțiunii” (în sensul dat de Schön, 1983), ci și o reflecție asupra instrumentelor de lucru, a contextului în care se desfășoară învățarea: contextul apropiat, al sălii de curs, dar și cel larg, cuprinzând toate elementele Școlii ca Instituție de formare.

Mediul universitar include mai multe forme de studiu, între care, doctoratul reprezintă cea mai înaltă calificare științifică, fiind programul cel mai personalizat. O investigare a rolului și a aportului său în câmpul reflexivității este așteptată cu mult interes; tot astfel sunt așteptate exemplele concrete ale funcționării formațiunilor doctorale sau ale rolului lor asupra angajabilității.

Conferința include 8 ateliere de lucru și o secțiune de documentare a participanților, prin lansări de carte în domeniul Științe ale Educației. Prezentările de carte de specialitate sunt axate pe tematica evaluării în sistemul de învățământ preuniversitar: Marin Manolescu, Referenţialul în evaluarea şcolară, Editura Universitară, Bucureşti, 2015 și Marin Manolescu (coordonator), Mirela Frunzeanu, Perspective inovative ale evaluării în învățământul primar. Evaluarea digitală, Editura Universitară, Bucureşti, 2016.

            Publicul țintă este reprezentat de: profesori din sistemul universitar și preuniversitar, cercetători, doctoranzi, masteranzi.

Evenimentul se înscrie în seria de manifestări științifice pentru celebrarea a 70 de ani de existență a Universității din Craiova.

 

Detalii:

 

 

 

Știri@UCV 13.06.2017