Proiect “A chance for development”, e-MS code: ROBG-176, Cod proiect 16.4.2.087

Proiect “A chance for development”, e-MS code: ROBG-176, Cod proiect 16.4.2.087

Anunț înregistrare grup țintă

  Universitatea din Craiova, în parteneriat cu Academia de Ştiinţe Economice D.A. Tesenov şi Regional Development Foundation, implementează proiectul transfrontalier „A chance for development“  în perioada mai 2017- aprilie 2019.

  Proiectul vizează creșterea capacității de angajare prin dezvoltarea abilităților profesionale și asigurarea unei mai bune comunicări între angajatori și persoanele care caută un loc de muncă în județele Dolj, Vidin și Veliko Tarnovo. Prioritatea sa este includerea pe piața muncii a studenților și a absolvenților de învățământ superior din regiunea de implementare a proiectului.

           

Activități incluse:

  • Formarea profesională a grupului țintă în domeniile: optică şi optometrie, radioterapie, poluare şi protecţia mediului, acusticăşi audiometrie, limba engleză, limba română, informatică, competenţe antreprenoriale, formator, PR şi asistent de comunicare, manager de proiect, sisteme informatice geografice;
  • Crearea unui centru româno-bulgar pentru carieră și recrutare;
  • Organizarea de întâlniri tematice între angajatori și persoane aflate în căutarea unui loc de muncă;
  • Vizite de lucru ale studenților și profesorilor la potențiali angajatori din Bulgaria și România.

 

Condiții de înscriere în grupul țintă al proiectului:

  • studenți ciclul I (studii universitare de licenţă) şi ciclul II (studii universitare de master) -de preferat de la Facultatea de Științe, Facultatea de Economie şi Administrarea Afacerilor și Facultatea de Litere;
  • șomeri sau persoane aflate în căutarea unui loc de muncă;
  • absolvenți de studii superioare.

Pentru înscriere, sunt necesare următoarele documente:

-copie după cartea de identitate;

-copie după certificatul de naștere;

-copie după certificatul de căsătorie (dacă este cazul);

-copie după diploma de bacalaureat;

-copie după diploma de licență (dacă este cazul);

-copie după diploma de master (dacă este cazul);

-Adeverinţă şomaj (dacă este cazul).

 

IMPORTANT - toate persoanele din grupul țintă trebuie să aibă domiciliul în județul Dolj

Înscrierea se face între orele 10.00 – 12.00 (luni, marţi, miercuri), 17.00 – 18.00 (joi, vineri) - la sala 222 - Universitatea din Craiova – sediul central A.I. Cuza, nr. 13., începând cu data de 29.05.2017.

Persoană de contact: Manager grup țintă:Conf.univ.dr. Ciora Liviu Ion - tel: 0722951738

Proiecte@UCV 24.05.2017