Colocviul doctoral naţional „Noi perspective în cercetarea lingvistică şi literară”

Colocviul doctoral naţional „Noi perspective în cercetarea lingvistică şi literară”

 

Şcoala doctorală „Alexandru Piru” din cadrul Facultăţii de Litere (Universitatea din Craiova) are deosebita plăcere de a vă invita sâmbătă, 25 martie 2017, începând cu ora 09.00, la primul colocviu doctoral naţional „Noi perspective în cercetarea lingvistică şi literară.”

Manifestarea științifică, ce se doreşte a deveni o tradiție, se adresează tinerilor doctoranzi din toate universitățile din țară, care sunt invitaţi la Universitatea din Craiova pentru un schimb intelectual real și fructuos, care să îi ajute în demersul lor de cercetare doctorală.

Deschiderea oficială a manifestării științifice are loc sâmbătă, 25 martie, ora 09.00 în Sala Albastră a Universității din Craiova.

Comitetul de organizare a acestei manifestări științifice este format din studenți doctoranzi, dinamici și foarte implicați în activitatea Școlii doctorale „Alexandru Piru” din cadrul Facultăţii de Litere: Drd. Oana Băluică, Drd. Elena-Georgiana Condoiu (Vintilă). Drd. Loredana Gelep, Drd. Rodica-Doina Georgescu, Drd. Elena Țăpurluie (Odjo).

La Colocviul Şcolii doctorale „Alexandru Piru” „Noi perspective în cercetarea lingvistică și literară” participă 51 de tineri doctoranzi de la toate universitățile din țară, comunicările prezentate fiind în română (22 lucrări), franceză (19 lucrări) și engleză (10 lucrări).

Colocviul este organizat în nouă secțiuni: Limbă franceză, Lingvistică engleză, Studii culturale și literatură franceză, Studii culturale și literatură engleză, Literatură română, Limbă română, Antropologie, studii culturale, comunicare.
Lucrările colocviului doctoral vor fi publicate la Editura Universitaria a Universității din Craiova.

Știri@UCV 20.03.2017