IT si Administrare Fonduri Europene Informatizare Direcția de Informatizare Activitate

Direcția de Informatizare

Activitate

a) asigurarea şi gestionarea racordării Universităţii din Craiova la sistemul informaţional universitar naţional;

b) gestionarea reţelei informatice metropolitane a Universităţii şi mentenanţa legăturii cu reţeaua academică ROEDUNET;

c) conceperea şi implementarea subsistemelor informatice destinate procesului educaţional, compartimentelor financiar-contabil şi de resurse umane, precum şi integrarea acestora într-un sistem global de management universitar;

d) asigurarea unor facilităţi performante de informare şi comunicare on-line pentru membrii comunităţii universitare;

e) gestionarea site-ului principal al Universităţii –www.ucv.ro, precum şi a server-ului de poştă electronică ce deserveşte comunitatea universitară.

 

Obiective

a) elaborarea fundamentată şi implementarea strategiei ICT ( Information and Communication Technology) a Universităţii, în colaborare cu prorectorul responsabil de informatizarea Universităţii;

b) proiectarea, dezvoltarea şi implementarea sistemelor informatice care asigură prelucrarea automată a datelor specifice în toate compartimentele Universităţii;

c) modernizarea infrastructurii de comunicaţii şi a reţelei de comunicaţii aparţinând Universităţii;

d) gestionarea accesului ierarhizat al membrilor reţelei intranet;

e) protecţia şi securizarea reţelei informatice a Universităţii;

f) supervizarea achiziţionării echipamentelor de tehnică de calcul şi comunicaţii, pentru niveluri le superioare ale reţelei intra-universitare.

 

Raport de Acivitate

Plan Operaţional

 Raport de activitate 2015

 Plan operațional 2016

 Raport de activitate 2014

 Plan operațional 2015